Szerző: Fadi

Palesztina Állam Magyarországi Nagykövetségének nyilatkozata

Palesztina Állam Magyarországi Nagykövetségének nyilatkozata

Sajtóközlemény – izraeli támadás Gázában

Sajtóközlemény – izraeli támadás Gázában

Sajtónyilatkozat

Meglepő módon a hivatalos magyar elítélő, részvétnyilvánító, jókívánságokat megfogalmazó és az “önvédelemhez való jogot” elismerő nyilatkozatok gyorsan ömlenek, ha egyrészt Izraelről van szó, másrészt érthetetlen hallgatássá válik, ha Palesztináról és a palesztinokról van szó.

Az erkölcs rendszere oszthatatlan, és az értékek és elvek nem tekinthetők meg az egyik régióban, és nem hagyhatók figyelmen kívül a másikban. A terrorizmus terrorizmus marad, bárhol is történik, függetlenül a bűnöző nevétől vagy az áldozat hátterétől.

Fegyvertelen palesztin civileket – gyerekeket, nőket és időseket – naponta ölnek meg, nyíltan és mindenki tudtával. Izraeli mesterlövész megöl (előre megfontolt szándékkal) egy palesztin újságírót (Shireen Abu Akleh), és izraeli katonák rendszeresen célba vesznek palesztin újságírókat és emberi jogi szervezeteket. Palesztinokat tartóztatnak le – rabolnak el – minden vád nélkül, otthonaikat a megszálló erők lerombolják, milliószámra ostromolják, házaikat kifosztják, földjeiket ellopják illegális települések építéséhez, pénzüket a megszállók kalózkodásának vetik alá, forrásaikat elrabolják, sőt fiaik holttestét is elrabolják, és mi mégis a magyar kormány elítélésére vágyunk! Nem elítélendő ez az állami terrorizmus!

Fegyveres telepesek bandái az izraeli megszálló erők (IOF) védelmében fegyvertelen palesztin civileket támadnak, felgyújtják házaikat, mecseteiket, templomaikat, földjeiket és termésüket. Ez nem elítélendő terrorizmus? Ez nem egy olyan cselekmény, amely szükségessé tesz egy nyilatkozatot, amely “elismeri Palesztina elidegeníthetetlen jogát az önvédelemre és polgárai biztonságának garantálására”, vagy ez a jog kizárólag Izraelnek és polgárainak garantált?

Palesztin Állam magyarországi nagykövetsége, elismeri, hogy Magyarország elkötelezett a nemzetközi jog és a nemzetközi törvényesség mellett. A nagykövetség elismeri azt is, hogy Magyarország elutasítja a kettős mércét, és nagyra értékeli az emberi életeket, jogokat és egyenlőséget.

Mindezt szem előtt tartva, egyrészt a palesztin és a magyar nép közötti barátságot méltányolva, másrészt a megszállás és annak gyakorlata, az állampolgárok elüldözése és a nemzeti föld nagy területeinek elcsatolása okozta fájdalmak tudatában nem várhatunk mást, mint hogy a magyarok határozottan kiálljanak a palesztin állampolgárok, földjeik és otthonaik ellen elkövetett bűncselekmények ellen és elítéljék azokat, támogassák az igazságosságot és törvényes cselekedetet, nevén nevezve a dolgokat: a megszállás törvénytelen és erkölcstelen.

VÉGE

Palesztina Állam Nagykövetsége Magyarországon

Budapest 2022. November 25-én

Sajtóközlemény – izraeli támadás Gázában

Sajtóközlemény – izraeli támadás Gázában

A Naqab és a történelmi igazságtalanság

Közlemény a palesztin néppel való szolidaritás nemzetközi napja alkalmából

2021. november 29.

A palesztin néppel való szolidaritás nemzetközi napja alkalmából üdvözöljük Palesztina azon barátait Magyarországon és szerte a világon, akik támogatásukról és szolidaritásukról biztosították a palesztin népet a függetlenség kivívására és a szabad Palesztina Állam – melynek fővárosa Jeruzsálem – megteremtésére irányuló jogos törekvéseikben. Több mint 70 éve már, hogy a palesztinok a megszállástól szenvednek: ezrek és ezrek vesztették életüket, tízezrek sebesültek meg, a megszállók százezreket vettek illegálisan őrizetbe, házakat romboltak le, földeket dózeroltak le, fákat csavartak ki – a palesztin nép azonban minden nehézség ellenére állhatatosan és dacosan továbbra is ottmaradt a saját földjén.

Idén a palesztin néppel való szolidaritás nemzetközi napjáról a COVID-19 világjárvány továbbterjedése mellett emlékezünk meg, amely tovább meríti az erőforrásokat és a teljesítőképességet, mintha a megszállás járványa nem lenne elegendő teher. A súlyos világjárvány sem tántorította el a megszállókat a gyilkolástól és az elnyomástól. Sőt, fenntartotta a Gázai övezet indokolatlan és törvénytelen ostromát, közömbös maradt a világjárvány nyomán kialakult súlyos egészségügyi helyzet és orvosi szükségletek, valamint a véres agresszió által okozott nagymértékű elhalálozás és pusztítás iránt. A megszálló rosszindulatúan kihasználta, hogy a világ a világjárvánnyal van elfoglalva, és megszilárdította gyarmati gyakorlatát Ciszjordániában és a megszállt Jeruzsálemben, intenzívebbé tette a biztonsági ellenőrzőpontokat Ciszjordánia egész területén. Fokozta a települések építését, felgyorsította az otthonok lerombolását és az őslakos palesztinok elűzését, szabad kezet adva a telepeseknek és megvédve őket, hogy megtámadják a fegyvertelen palesztin polgárokat és földjeiket, otthonaikat, ingatlanjaikat, fáikat, imahelyeiket, sőt temetőiket is. Folytatta azon próbálkozásait, hogy különféle módokon tegye nehezebbé a jeruzsálemi palesztinok életét azzal a céllal, hogy távozásra kényszerítsék őket, ezáltal megváltoztatva a Szent Város demográfiáját. Még a palesztin foglyokat sem kímélték: több tucatnyit szigeteltek el, százakat nyomtak el, és elhanyagolták az összes fogvatartott orvosi ellátását.

Mindezek ellenére a palesztinok semmi jelét nem mutatták a meghódolásnak: nem hátráltak meg és dacoltak az embertelenségekkel szemben. Sőt, a fájdalmas kompromisszumok és azáltal, hogy elfogadták a történelmi Palesztina területének mindössze egy parányi részén elterülő államot, a palesztin nép és vezetése bebizonyította az életszeretet, a stabilitás és a béke iránti elkötelezettségét. Ez a fájdalmas, de stratégiai döntés azért született, hogy a régió minden népe egy jobb jövő elé nézzen. Az arrogancia és az erőszak logikája azonban elvakította a megszálló állam döntéshozóit, mivel tévesen azt hitték, hogy a palesztin nép marginalizálható és megdönthető. Mindezek ellenére e nép eltökéltsége és ügyük igazságosságába vetett abszolút hite és a szabadság kivívásának elkerülhetetlensége áthatolhatatlan gátként állt a megszállók minden rosszindulatú tervével és összeesküvésével szemben.

Az elhivatottság, az ellenállás, a küzdelem és a remény palesztin története támogatásra késztette a világot. Egyfelől a palesztin nép ellenállása és kitartása a szabadság és a függetlenség kivívására sokak számára inspirációul és mintául szolgált világszerte. Másfelől pedig a megszállók folyamatos arroganciája, erőszakossága és elnyomása sokakat feldühített, akik nem tudják elviselni az emberi értékek és méltóság semmibevételének durva gyakorlatát.

Mint ilyen, ez a nap jelzőfénnyé vált mindazok számára, akik támogatják az igazságszolgáltatást, az egyenlőséget, az emberi jogokat, akik szembeszállnak a bűncselekményekkel, jogsértésekkel és törvénytelen gyakorlatokkal, valamint azok számára, akik a szabadságot részesítik előnyben a megszállással szemben. Ezen a napon az emberek világszerte megújítják elkötelezettségüket egy erkölcsi kérdés mellett, és úgy gondolják, az igazságosság, stabilitás és béke elérésének egyetlen módja egy független palesztin állam létrejötte, amelynek fővárosa Jeruzsálem.

Ma arra a napra emlékezünk, amikor az Egyesült Nemzetek Közgyűlése az 1947-ben kiadott 181-es határozattal két államra osztotta a történelmi Palesztinát. Eltökéltek és bizakodóak maradunk egy új nap reményében, amikor beteljesítjük az elidegeníthetetlen jogaink kivívására, a békével, méltósággal, igazságossággal és szabadsággal teli jövő megépítésére tett ígéretünket.

A Palesztin Állam Magyarországi Nagykövetsége ezen a napon köszönti mindazon barátokat, intézményeket és szervezeteket Magyarországon és az egész világon, akik kifejezték támogatásukat Palesztina felé és szolidaritásukat a palesztin nép iránt.

Letöltés pdf-ben: A Palesztin Állam Magyarországi Nagykövetségének közleménye a palesztin néppel való szolidaritás nemzetközi napja alkalmából

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén