2020. január 28-án a Trump-kormány kihirdette a Közel-Keletre vonatkozó, “az évszázad megállapodásaként” is ismert ún. “béketervét”. A terv sokkal inkább az “évszázad átverése”, semmint béketerv. Összefoglalónk bemutatja a terv árnyoldalait: annak a palesztinokat fenyegető erkölcstelen, illegális és veszélyes következményeit.

A terv elkészítését Jared Kushner, Jason Greenblatt és David Friedman neve fémjelzi – mindhárman az illegális izraeli gyarmatosító telepes-építkezések elkötelezett támogatói.

Izarel már a terv kiadása előtt megkezdte érvényesíteni annak pontjait. Sőt, a terv kidolgozásában az izraeli miniszterelnök, Benjámin Netanjahu is részt vett. 2020. január 31-i Twitter üzenetében úgy fogalmazott, hogy a terv Izrael számára gyakorlatilag egy megvalósult álom.

Izral számára tehát kecsegtető Trump terve – mit ígér azonban a palesztinok számára? Számukra – Izraellel ellentétben – inkább egy rémálom a terv.

A terv a független, szuverén Palesztin Állam helyett egy Nagy Izrael létrejöttét támogatja

Az illegális izraeli telepek legalizálásának támogatásával a terv a terület annektálását vetíti elő, ami lehetetlenné teszi a szabad palesztin állam létrejöttét. A terv alapján továbbra is Izrael rendelkezne a megszállt palesztin területek nagy részének ellenőrzése felett, ide értve Kelet-Jeruzsálemet és a Jordán-völgyet. A terv egy olyan Palesztin Államot képzel el, amely területi egység helyett szétszórt enklávékból állna, amelyek alagutakkal és hidakkal lennének összekötve, Izraelnek meghagyva az ellenőrzést a szárazföldi és tengeri határok, a légtér és a természeti erőforrások felett. Ennek megfelelően a terv lehetetlenné teszi, hogy a Palesztin Állam érdemi szuverenitással bírjon.

A terv sokkal inkább a faji megkülönböztetésre épül, semmint a békére

A terv megszilárdítja azt fennálló rendszert, amely kétféle törvénykezést alkalmaz a megszállt palesztin területeken: egyet az izraeli telepesek számára, egy másikat pedig a megszállás alatt álló palesztinokra vonatkozóan. Míg a megszállt ciszjordán területeken Izrael törvényei vonatkoznak az illegális izraeli telepesekre, addig a palesztinokra izraeli katonai törvények vonatkoznak. Vagyis nemcsak szuverenitást nem ad a terv a palesztin államnak, de egy két rendszerrel működő egyállami valóságot fogalmaz meg, amelyben a palesztinokat továbbra is megfosztják politikai, gazdasági és szociális jogaiktól, amelyeket az izraeli zsidók számára viszont biztosítottak.

A terv nincs összhangban az 1967-es határokon alapuló kétállami megállapodással

A terv már az elején úgy mutatja be a konfliktust, hogy az “Izrael Állam és a palesztinok” között áll fenn – ezzel gyakorlatilag megsemmisítve a kétállami megoldást és eltörli az 1967-ben megállapított, zöld vonal néven ismert határokat. Ezek azok a határok, amelyeket világszerte 139 nemzet elismer, összhangban az ENSZ 2012-ben kiadott 67/19-es határozatával, s amely magába foglalja Ciszjordániát, beleértve a fővárost, Kelet-Jeruzsálemet és a gázai övezetet.

A terv nem tiszteli a nemzetközi jogot és az ENSZ határozatit

A terv megszegi a nemzetközi jogot és minden vonatkozó ENSZ határozatot. Ezek között vannak, amelyek a kétállami-megoldást támogatják, mások illegálisnak nyilvánítják az izraeli telepeket, megint mások Kelet-Jeruzsálemet a Palesztin Állam fővárosaként ismerik el, további határozatok pedig elismerik a palesztin menekültek hazatéréshez és kártérítéshez való jogát.

A terv ezzel szemben normalizálja (i) Palesztina gyarmatosítását, megsértve a nemzetközi jogot és a vonatkozó ENSZ határozatokat, (ii) a megszállt palesztin terület bekebelezését, amely a nemzetközi jog alapján jogellenes és amely a Római Statútum szerint agressziónak minősül és (iii) a faji megkülönböztetést, ami a Római Statútum szerint az emberiség elleni bűntett.

Izrael visszautasítja a kétállami megoldásra vonatkozó nemzetközileg támogatott ajánlásokat

A nemzetközi jogon és a vonatkozó ENSZ határozatokon alapuló 1988-as Palesztin Békekezdeményezés történelmi és fájdalmas kompromisszum volt, hiszen elismeri Izrael létét a történelmi palesztin terület 78%-án, a maradék 22%-ot meghagyva a Palesztin Állam számára, ide értve Ciszjordániát, a fővárost, Kelet-Jeruzsálemet, valamint a Gázai Övezetet. Míg Izrael továbbra is illegális tevékenységet folytat a palesztin területeken és megszegi mind a nemzetközi jogot, mind az aláírt megállapodásokat, addig a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PLO) tiszteletben tartja minden nemzetközi kötelezettségét, ide értve az Izraellel kötött megállapodásokat, és megragad minden lehetőséget a béke és a palesztin nép önrendelkezési jogának elérésére.

A terv előre megítél olyan kérdéseket, amelyek eldöntésére a tárgyalás volna hivatott

Számos egyoldalú döntéssel, valamint Jeruzsálem Izrael fővárosaként való elismerésével a Trump-kormány módszeresen aláássa a fennálló helyzetről való tárgyalásokat, főként a határok, Jeruzsálem és a palesztin menekültek kérdésének tekintetében.

A Trump-kormány hozzáállását egyértelműen jelzik az előző két év cselekményei:

  • elismerték az Izrael által illegálisan megszállt Jeruzsálem és a Golán-fennsík illegális elcsatolását;
  • Jeruzsálembe költöztették az USA nagykövetségét;
  • bezárták az 1844-ben megnyitott jeruzsálemi konzulátust;
  • bezárták a washingtoni palesztin követséget;
  • megvonták az UNRWA támogatását;
  • felfüggesztették a palesztin nép számára nyújtott segélyt;
  • megváltoztatta az USA izraeli telepekkel kapcsolatos politikáját, mondván, azok önmagukban nem állnak ellentmondásban a nemzetközi joggal.

A Trump-terv alapos átolvasásával fény derül annak minden részlete a legradikálisabban szélsőséges izraeli telepesek rasszista jövőképét támogatja – akik olyan mértékű hatalomra tettek szert Jitzak Rabin egykori izraeli miniszterelnök 1995-ös meggyilkolása óta, hogy gyakorlatilag immár egy évtizede ők vezetik Izrael államát.

A terv gazdasági vonatkozásai nem pótolhatják és nem helyettesíthetik az átfogó, igazságos és tartós békét

A Palesztin Államnak joga van a szuverenitáshoz, amelyhez hozzá tartozik a független pénzügyi és monetáris tervek kidolgozása, az export és import feletti ellenőrzés, csakúgy, mint a határaihoz és a természeti erőforrásokhoz (víz, ásványok, földgáz, olajforrások) való hozzáférés. Csakis egy igazságos és tartós béke biztosíthat Palesztina számára függetlenséget, jólétet és fenntartható gazdaságot – ennek alapja pedig az izraeli megszállás megszüntetése és a palesztin államiság és elidegeníthetetlen jogok garantálása. Számos gazdasági tanulmány állítja, hogy Palesztina nagy gazdasági potenciállal rendelkezik, elérésének pedig elsődleges akadálya az izraeli megszállás. A Világbank egy 2013-as jelentésének becslése szerint ha megszűnnének Izrael Ciszjordánia C területére vonatkozó megszorításai, az jelentős növekedést eredményezne a palesztin gazdaság számos ágazatában, amely éves szinten 2.2 milliárd dollár hozzáadott értéket generálna, nagyrészt a mezőgazdaságból és a Holt-tengeri ásványok kitermeléséből. A Holt-tenger Palesztina számára stratégiai terület, a Trump-terv azonban Izrael számára ítéli oda.

A Palesztin Állam álláspontja

A Palesztin Állam egyértelműen elutasítja az Egyesült Államok apartheid tervét, és a palesztin nép elidegeníthetetlen jogai elleni agressziónak ítéli. Mahmúd Abbász palesztin elnök közölte, hogy sem Jeruzsálem, sem a palesztinok jogai nem eladók, és nem üzleti alku tárgyai: „Azt mondom Trumpnak és Netanjahunak, hogy Jeruzsálem nem eladó, jogaink nem eladók, nem alku tárgyai. És a megállapodásuk, az összeesküvés nem fog sikerülni. Nem hajlunk meg, nem adjuk be a derekunkat”. (BBChirado.hu)

Dr. Saeb Erekat palesztin főtárgyaló a palesztin televízióban arról beszélt, hogy a Donald Trump által bemutatott tervet Benjámin Netanjahu és a telepesek tanácsa készítette 2011-ben, és azt akkor be is mutatták a palesztinoknak. Erekat közölte, hogy a Trump által bemutatott anyag nem béketerv, hanem egy apartheid rendszer tervezete. Rámutatott arra is, hogy szerinte Trump és Izrael hivatalosan kihátráltak az Oslo-megállapodásokból, amikor bejelentették “üzleti tervüket”. Erekat hangsúlyozta, hogy ez a terv nem egy megállapodás, hanem egy diktátum a palesztinok felé, valamint a történelem, a kultúra és a civilizáció hamisítása. (WAFA)

A Palesztin Állam Nagykövetségének sajtóközleménye: Sajtóközlemény – Trump terve az igazság pillanata elé állítja a világot és az arabokat

Nemzetközi reakciók

Míg néhány ország üdvözölte az USA bejelentését, a legtöbb állam a kétállami megállapodást szorgalmazza és a nemzetközi jog, valamint a vonatkozó ENSZ határozatok betartásában látja a béke alapjait.

Összefoglaló a Trump-terv nemzetközi visszhangjáról >>>