2019. szeptember 10-én az izraeli kormányfő, Benjamin Netanjahu kijelentette, hogy szeptember 17-i győzelme esetén Palesztina további részeit annektálja: izraeli fennhatóság alá vonja a Jordán-völgyet és a Holt-tenger északi részét, majd Ciszjordánia izraeli telepesek által lakott részeit is. Ezek a területek a nemzetközi jog szerint megszállt területnek minősülnek, nem képezik Izrael részét. Netanjahu kijelentése egyértelműen rombolja a kétállami megoldás létrejöttének lehetőségét, s mint ilyet, többek között az ENSZ főtitkára, António Guterres is elítélte.

Az alábbiakban összegezzük Dr. Nasser Al Qudwa, a Yasser Arafat Foundation elnöke, korábbi palesztin Külügyminiszter, írását az Izrael által elkövetett bűncselekményekről, amelyeket folyamatosan végrehajtott és ma is végrehajt a palesztin néppel szemben, azzal a céllal, hogy kisajátítsa a földjét és megakadályozza nemzeti céljainak elérését.

Ezek az izraeli cselekedetek súlyosan megsértik a nemzetközi jog alapelveit, az ENSZ Alapokmányának rendelkezéseit, a nemzetközi humanitárius jogot és az emberi jogok elvét (háborús bűntettek és az emberiesség elleni bűncselekmények), megsértik a vonatkozó Biztonsági Tanács határozatokat, vagy a Nemzetközi Bíróság jogi véleményt, illetve megsértik a palesztinokkal kötött egyezményeket és aláássák a békés megegyezés elérésének lehetőségét a két fél között.

Izrael bűncselekményei címszavakban:

 1. A népek önrendelkezési jogának a megsértése és a palesztin nép erőszakkal történő megakadályozása ezen jogának gyakorlásában és nemzeti függetlenségének elérésében.
 2. Erőszakos terjeszkedés:
  • Az ENSZ Közgyűlés 181 (II)-es számú „Gazdasági unión alapuló felosztási terv” című határozata alapján a létrehozandó arab állam számára megítélt terület felének elfoglalása az 1948-as háborúban (annak ellenére, hogy Izrael elfogadta a határozatot és elkötelezte magát mellette).
  • Törekvések Kelet-Jeruzsálem elcsatolására, judaizálására, státuszának megváltoztatására, a városban lévő szent helyek státuszának megváltoztatására, valamint az ott működő palesztin intézmények bezárására.
  • Törekvés a szíriai Golán-fennsík elfoglalása.
  • Terjeszkedési próbálkozások Dél-Libanonban és az egyiptomi Sínai-félszigeten.
  • Terjeszkedési törekvés Jordánia irányába.
 3. A menekültek földjeikhez és javaikhoz való visszatérésének megakadályozása, földjeik elkobzása (az ENSZ Békéltető Bizottságának erőfeszítései ellenére):
  • 750 ezer menekült visszatérésének visszautasítása 1948-ban, annak ellenére, hogy Izrael ígéretet tett az 194 (II)-es ENSZ-határozat, illetve az azt követő határozatok végrehajtására.
  • 5,5 millió hold föld elkobzása a menekültektől, ellentételezés nélkül.
  • 360 ezer lakóhelyét elhagyni kényszerült személy otthonába való hazatérésének megakadályozása 1967-ben az ENSZ Biztonsági Tanács 273-as számú határozata ellenére.
 4. Az izraeli állampolgársággal rendelkező arabok módszeres megkülönböztetése, melynek legszembetűnőbb példája a nemzeti törvény elfogadása, amely – egyebek mellett – kizárólag a zsidóknak biztosít önrendelkezési jogot.
 5. A megszállt palesztin területek (1967-es határokon belül) gyarmatos betelepítése, beleértve Jeruzsálemet is:
  • A palesztin földek elkobzása és azokon telepek építése.
  • A megszállók lakosságának áthelyezése a megszállt területekre.
  • Külön jogrendszer és életvitel kialakítása a telepesek számára, például utak létesítésével.
  • A palesztin természeti erőforrások – főként a víz – kisajátítása a telepesek vagy a katonák számára.
  • A telepesek felfegyverzése és a palesztinok bármilyen formájú bántalmazásának megengedése (pl. a Dawabsi család házának a felgyújtása).
 6. Fal építése a megszállt palesztin területen belül, beleértve Kelet-Jeruzsálemet:
  • Az elfoglalt Ciszjordánia nagy területének tényleges elkobzása, Jeruzsálemmel egyetemben.
  • Illegális telepek megvédelmezése.
  • A palesztin városok és közösségek elkerítése és elzárása (Bethlehem, Kalkilia stb.).
  • Az állampolgárok megfosztása földjüktől és megélhetésüktől a fal nyugati részén.
 7. Szándékos emberölés különböző formái:
  • Civilek és aktivisták szándékos meggyilkolása katonai összecsapások során vagy azokat követően.
  • Civilek szándékos meggyilkolása konfrontációk közben és azokat követően.
  • Törvénytelen kivégzések összecsapások és valódi komoly indoklás nélkül.
  • Palesztin tisztviselők meggyilkolása külföldi fővárosokban.
  • Mészárlások elkövetése Izrael megalapításától kezdődően (Kafr Kaszim, Khan Yunis stb.).
  • Mészárlások támogatása és engedélyezése (Szabra és Satila).
  • Nem palesztin civilek lemészárlása – (pl. a Bahr Al-Baqar általános iskola megtámadása Egyiptomban; egy líbiai utasszállító repülőgép lelövése a Sínai-félsziget felett; aknatámadás a qanai ENSZ állomás ellen).
 8. A megszállt palesztin területeken – ide értve Kelet-Jeruzsálemet – élő palesztinok módszeres és állandó elnyomása, megsértve nemzeti érdekeiket:
  • Korlátozott háborúk indítása a megszállt palesztin területek bizonyos részei ellen (Gázai övezet, Dzsenin), kiterjedt rombolást, illetve számos halottat és sebesültet eredményezve.
  • Mértéktelen, aránytalan és véletlenszerű erőhasználat.
  • Területek hosszú ideig tartó szárazföldi, légi és tengeri blokádja, az egyének és az áruk (köztük háztartási cikkek) szabad mozgásának megakadályozása.
  • Területek, városok és falvak lezárása meghatározott időszakokra, alkalmanként katonai behatolásokkal.
  • Gumilövedékek, vízágyúk és gázok használata a polgári lakosság ellen.
  • A polgári lakosság verése és csontjaik törése.
  • Idézések, kihallgatások, önkényes fogva tartás, testi és lelki kínzás, beleértve a gyermekeket is.
  • Palesztin polgárok hosszú ideig tartó adminisztratív letartóztatása és őrizetben tartása embertelen körülmények között, gyerekeket is beleértve. (Az izraeli börtönök a megszállt területeken kívül helyezkednek el.)
  • A holttestek lefoglalása vagy ismeretlen helyen való eltemetése (vö. „a számok temetője”).
  • Az egyének és áruk szabad mozgásának megtiltása vagy korlátozása az ellenőrzőpontokon keresztül, sőt, kapuk felszerelése és lezárása a falvak bejáratánál, utak vagy a forgalom eltorlaszolása.
  • Házak lerombolása kollektív büntetésként különböző okokra hivatkozva.
  • Házakba és központokba való behatolás és az ott lévő értékek tönkretétele, illetve házak kirablása.
  • A fák kiszakítása gyökerestül, mezőgazdasági területek szabotálása, kutak bezárása.
  • Szent helyek megtámadása és egy részük elfoglalása (pl. pátriárkák sírja), és azok imádkozásra és vallási rítusok gyakorlásra való használatának korlátozása.
  • Palesztin régiségek elrablása és Izraelbe való elszállítása.
  • A palesztin környezet szennyezése, ideértve a veszélyes hulladékok lerakását.
  • Az emberek elhurcolása az országból, az utazás és a belépés megtiltása.
  • Személyi igazolványok bevonása, jeruzsálemi lakosok tartózkodási engedélyének érvénytelenítése.
  • Magas adók kivetése a jeruzsálemi palesztin lakosokra, és olyan önkényes rendelkezések alá vonása, amelyek akadályozzák a normális életet.
  • A megválasztott palesztin elnök ostrom alá helyezése hosszú időre, főhadiszállásának megrohamozása, lebombázása, illetve halálának okozása.
 9. A palesztin gazdasági fejlődés megakadályozása:
  • Számos cikk importjának megtiltása a kettős felhasználás ürügyén.
  • Izraelbe vagy Izraelen keresztül harmadik országba való export megakadályozása vagy betiltása.
  • Az emberek és áruk szabad mozgásának megakadályozása a megszállt területeken.
  • Izraeli áruk rákényszerítése a palesztinokra (pl. kőolaj).
  • Önkényes rendelkezés számlák felett (egyoldalú levonások és engedményezések).
  • A palesztin mezőgazdasági és ipari termelés megakadályozása.
  • A turizmus megakadályozása a megszállt palesztin területeken.
 10. Atom- és vegyi fegyverek előállítása és birtoklása, megsértve az atomsorompó-egyezmény és a vegyifegyver tilalmi egyezmény elvét.

A felsoroltakon kívül Izrael más külföldi országok ellen is elkövet bűncselekményeket, beleértve barátait és szövetségeseit. Talán a legszembetűnőbb példa erre az amerikai titkosszolgálat hajójának (USS Liberty) az elsüllyesztése a Földközi-tengeren – nem beszélve a különböző országokban végzett illegális, alkalmanként bűncselekményekkel társuló tevékenységről, ezen országok hozzájárulása nélkül.