A magyarországi palesztinok a magyar társadalom fontos és aktív részei. Az ötvenes évek végén számos palesztin érkezett ösztöndíjasként Magyarországra tanulni. A megszállás körülményei és egyéb politikai, gazdasági és társadalmi okok miatt közülük többen Magyarországon telepedtek le és kezdtek el dolgozni, így ők váltak ennek az aktív közösségnek a magjává. Számos diplomás, aki elhagyta Magyarországot, a kilencvenes évek elején visszatért, letelepedett és dolgozni kezdett. Nemcsak sikeresen beilleszkedtek a magyar társadalomba, de minőségileg is hozzájárultak ahhoz, sikeres és kiváló példákkal. A legtöbb palesztinai magyar sikeres orvos vagy eredményes mérnök, míg többen más sikerpéldákat mutattak be a kereskedelem és a vállalkozói szféra területén. Így együtt valódi hozzáadott értékké váltak a magyar társadalom és állam számára. A magyarországi palesztinok számáról nem áll rendelkezésre pontos statisztika, de becslések szerint számuk körülbelül 400 főre tehető, akinek a fele Budapesten kívül él.