„A palesztin függetlenségre való felhívás a nemzetközi közösségnek szólt, hogy gyakoroljon nyomást Izraelre, kézzelfoghatóvá téve ezt a Napot. A nemzetközi közösség passzivitása azonban kedvező feltételeket teremtett az izraeli kultúrának, amely a palesztin nép démonizálásán és vakbuzgóságán alapszik.” Őexc. Manuel Hassassian

A 2004. november 11-én elhunyt néhai palesztin vezető, Yasser Arafat 1988. november 15-én kiáltotta ki a palesztin függetlenségi nyilatkozatot, kihirdetve ezzel a független Palesztin Államot, Jeruzsálem fővárossal. „A Palesztin Nemzeti Tanács, Isten nevében, és a palesztin arab nép nevében, ezennel kikiáltja Palesztina Államot palesztin területeinken, Jeruzsálem (Al-Kudsz, As-Sarif) fővárossal.” A függetlenségi nyilatkozatot elfogadta a Palesztin Nemzeti Tanács (a száműzött palesztin parlament), amely a Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PSZF) törvényhozó testülete. A nyilatkozat felolvasását álló ováció követte a Palesztin Nemzeti Tanács 19. ülésén. Ennek következtében 1989 áprilisában a PFSZ Központi Tanácsa támogatta, hogy Yasser Arafat legyen Palesztina első elnöke.

A palesztin államiság legitimitása és a Palesztin Állam kihirdetése az ENSZ 1947-es felosztási tervén és más vonatkozó ENSZ határozatokon alapult. A nyilatkozatot egy multilaterális megállapodásra való felhívás kísérte, az ENSZ Biztonsági Tanács által hozott 242-es számú határozat alapján. A függetlenség kikiáltását követően az ENSZ Közgyűlés 43/177-es határozatával „elismeri a Palesztin Állam a Palesztin Nemzeti Tanács általi 1988. november 15-i kihirdetését” és megerősíti, hogy „1988. december 15-i hatállyal a „Palesztina” megnevezésnek kell a >>Palesztinai Felszabadítási Szervezet<< megnevezés helyébe lépnie az ENSZ-ben, fenntartva a Palesztinai Felszabadítási Szervezet megfigyelő státuszát és funkcióit az ENSZ-en belül, összhangban az érvényben lévő ENSZ határozatokkal és gyakorlattal. 2012. november 29-én az ENSZ Közgyűlés 67/19-es számú határozata Palesztina ENSZ-státuszát „nem tag megfigyelő állam”-ra emelte, amely egybeesik a „Palesztin szolidaritás nemzetközi napjával” és a 181-es számú, Palesztina jövőjéről szóló ENSZ határozat kiadásának 65. évfordulójával.

Megemlékezünk erről a napról, a folyamatos igazságtalanságok, Izrael büntetlensége, a jeruzsálemi etnikai tisztogatás, Ciszjordániában és Gázában a népünk ellen elkövetett agresszió, a Gázai övezetben elkövetett mindennapos légi és tengeri csapások és a népünk ostromlása ellenére is. Tegnap izraeli harci repülőgépek lakóépületeket bombázták, egy főiskolai épületet és mezőgazdasági területeket romboltak le. Ezen légitámadások alatt összesen hat palesztin halt meg és további húszan megsérültek.

Ebből a különleges alkalomból felszólítjuk a nemzetközi közösséget, hogy gyakoroljon nyomást Izraelre, hogy az szüntesse be az emberi jogok ellen elkövetett sértéseket és a palesztin nép elleni agressziót, tartsa be a nemzetközi egyezményeket és ismerje el a palesztinok saját földjükhöz való jogát. Ezen felül, viseljen jogi, politikai, erkölcsi és humanitárius felelősséget, hogy a megszállás véget érjen és támogassák a palesztin nép jogát saját és független államához, ezzel biztosítva, hogy békében és biztonságban éljenek.