A Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ) 1964-ben jött létre, és a palesztin nemzeti mozgalom megtestesítője volt. Ez egy széleskörű nemzeti front, illetve ernyőszervezet, amely az ellenállási mozgalom számos szervezetéből, politikai pártokból, populáris szervezetekből, és független személyiségekből áll az élet valamennyi területéről. Az 1974-es Arab Csúcstalálkozón a PFSZ-t „a palesztin nép egyetlen és törvényes képviselőjeként” ismerték el, és azóta a PFSZ képviseli Palesztinát az Egyesült Nemzetek Szervezetében, az El nem kötelezett országok mozgalmában (NAM) és az Iszlám Konferencia Szervezetében. (OIC) és számos más fórumon. Széleskörű nemzeti és politikai céljai mellett a PFSZ számos, a palesztin emberek életével kapcsolatos feladattal foglalkozott a főbb közösségeikben és az egész világon: számos intézményt hozott létre olyan területeken, mint az egészségügy, az oktatás és a szociális szolgáltatások. Ilyen módon a PFSZ több mint egy nemzeti felszabadító mozgalom, amely a palesztin emberek nemzeti céljainak elérésére törekszik, beleértve Palesztina Állam függetlenségét, Kelet-Jeruzsálem fővárosával.

A Palesztinai Felszabadítási Szervezet felépítése

A Palesztin Nemzeti Tanács

A Palesztin Nemzeti Tanácsot (PNT), amely a Palesztinai Felszabadítási Szervezet legfőbb döntéshozó szerve, a megszállt palesztin területeken és azokon kívül – ideértve Jeruzsálemet is – élő palesztinok parlamentjeként tartják számon. A PNT általában meghatározza a PFSZ politikáját, megválasztja a Végrehajtó Bizottságot, megteszi a szükséges változtatásokat tagságában, valamint a Palesztin Nemzeti Alapokmányban (melyhez külön ülésre van szükség) és a szervezet alapszabályában. A PNT választja meg továbbá az házelnököt, két helyettest és egy titkárt, akik a Tanács hivatalát alkotják. A Tanácsnak állandó bizottságai vannak munkája különböző vonatkozásiban, mint például a jogi és a politikai bizottság. A PNT összetétele a palesztin társadalom minden szektorát képviseli a világon, és magában foglalja az ellenállási mozgalom számos szervezetét, politikai pártokat, népszerű szervezeteket (a fentiek mindegyikét meghatározott kvóták képviselik), valamint független személyiségeket az élet minden területéről, beleértve az értelmiséget, a vallási vezetőket és az üzletembereket.

A Központi Tanács

A Palesztin Nemzeti Tanács által 1973-ban létrehozott Központi Tanács a PFSZ második irányító testülete. A Tanács közvetítő szervként működik a PNT és a Végrehajtó Bizottság között. Jelenleg 124 tagja van, köztük a Palesztin Törvényhozó Tanács 15 képviselője.

A Végrehajtó Bizottság

A Végrehajtó Bizottság (VB) a PFSZ napi szintű vezető testülete, és nemzetközi szinten képviseli a szervezetet. A Bizottságot a PNT tagjai választják meg, és elszámolással is a PNT-nek tartozik. A VB elsődleges feladata a PNT és a Központi Tanács által kidolgozott politika és döntések végrehajtása. A Bizottság feladata továbbá a költségvetés elfogadása és a PFSZ szervezeti egységeinek felügyelete, amelyek feladatai azok tagjai  között oszlanak meg. A Bizottság egyszerű többséggel hozza meg döntéseit. A VB 18 tagot számlál, az elnököt is beleértve.

A Végrehajtó Bizottság tagjai (2021)

Elnök:

Őexc. Dr. Mahmoud Abbas (Abu Mazen)

Tagok:

Azzam al-Ahmad
Taysir Khalid
Ali Abu Zuhri
Ahmad Bayyoud Tamimi
Ahmad Abu Holi
Faisal Aranaki
Saeb Erekat (deceased)
Ahmed Majdalani
Saleh Ra’fat
Ziad Abu Amr
Wasel Abu Yousef
Bassam as-Salhi
Hanan Ashrawi (resigned)
Adnan Al Husseini

A Palesztin Nemzeti Alap

Az Alap vezetését egy igazgatótanács és a Palesztin Nemzeti Tanács által megválasztott elnök látja el, aki automatikusan a Végrehajtó Bizottságban dolgozik. Az igazgatótanács többi tagját – legfeljebb 11 főt – a Végrehajtó Bizottság nevezi ki. Az Alap bevételei két forrásból származnak: egyrészt az arab országokban élő összes palesztin keresetének átalányadójából, amelyet az adott kormányok szednek be, valamint az arab kormányok és népek pénzügyi hozzájárulásából, amely összeg a múltban jelentős volt.

A Palesztinai Felszabadítási Hadsereg

A Palesztinai Felszabadítási Hadsereget (PFH) a Palesztinai Felszabadítási Szervezet hivatalos katonai ágaként hozták létre1964-ben, az Első Palesztin Kongresszus (az Első Palesztin Nemzeti Tanács) döntéseivel összhangban. Abban az időben három dandár alakult: az Ein Jalut Gázában és Egyiptomban, a Kadissiyah Irakban és a Hattin Szíriában. A gyakorlatban ezek a dandárok a befogadó országok fegyveres erői főparancsnokságának az ellenőrzése alatt álltak. Idővel azonban megváltozott a PFH felépítése: többek között például 1968-ban Kuwat al-Tahrir Al-Sha’biya (Népi Felszabadítási Csapatok / Popular Liberation Troops)-ként ismert kommandós egységeket állítottak fel Gázában, hogy az izraeli megszállás ellen harcoljanak. A Palesztin Nemzeti Hatóság (PNH) megalakulásával az 1990-es évek közepén ezen dandárok fontos részei a PNH biztonsági erőibe olvadtak.

Részlegek

A Szervezet különböző részlegeket hozott létre, amelyek több fontos munkaterületért felelnek, mindegyiket a Végrehajtó Bizottság valamelyik tagja vezeti. Az osztályok közé tartozik többek között a Politikai Osztály, a Hazatérők Osztálya, a Kulturális és Információs Osztály, valamint a Népi Szervezetek Osztálya.

Forrás: http://palestineun.org