Nemzetközi megállapodások, amelyekhez Palesztina Állam csatlakozott (2019 májusáig)

Megállapodás neveCsatlakozás dátumaHatálybelépés dátumaBesorolás
A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény2014. április 2.2014. május 2.emberi jogok
A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyve2017. december 29.2018. december 28.emberi jogok
A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény2014. április 2.2014. július 2.emberi jogok
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya2014. április 2.2014. július 2.emberi jogok
Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya2014. április 2.2014. július 2.emberi jogok
A nők politikai jogairól szóló egyezmény2014. december 2.2015. április 2.emberi jogok
A gyermek jogairól szóló egyezmény2014. április 2.2014. május 2.emberi jogok
A gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló fakultatív jegyzőkönyv2017. december 29.2018. december 28.emberi jogok
A gyermekek fegyveres konfliktusokban való részvételéről szóló fakultatív jegyzőkönyv2014. április 7.2014. május 7.emberi jogok
A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény2014. április 2.2014. május 2.emberi jogok
A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény2014. április 2.2014. május 2.emberi jogok
Kiegészítő egyezmény a rabszolgaság, a rabszolga kereskedés, valamint a rabszolgasághoz hasonló intézmények és gyakorlatok eltörlése tárgyában2018. március 22.2018. március 22.emberi jogok
Nemzetköz egyezmény a sportban alkalmazott apartheid ellen2018. március 22.2018. április 21.emberi jogok
I. Genfi Egyezmény – A hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javítására vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt egyezmény2014. április 2.2014. október 2.nemzetközi humanitárius jog
II. Genfi Egyezmény – A tengeri haderők sebesültjei, betegei és hajótöröttjei helyzetének javítására vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt egyezmény2014. április 2.2014. április 2.nemzetközi humanitárius jog
III. Genfi Egyezmény – A hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt egyezmény2014. április 2.2014. április 2.nemzetközi humanitárius jog
IV. Genfi Egyezmény – A polgári lakosság háború idején való védelmére vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt egyezmény2014. április 2.2014. április 2.nemzetközi humanitárius jog
I. Kiegészítő Jegyzőkönyv – Az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egyezményeket kiegészítő I. Jegyzőkönyv a nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről2014. április 2.2014. április 2.nemzetközi humanitárius jog
II. Kiegészítő Jegyzőkönyv – Az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egyezményeket kiegészítő II. Jegyzőkönyv a nem nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről 2015. január 4.2015. július 4.nemzetközi humanitárius jog
III. Kiegészítő Jegyzőkönyv – Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról2015. január 4.2015. január 4.nemzetközi humanitárius jog
IV. Hágai Egyezmény – Egyezmény a szárazföldi háború törvényeiről és szokásairól, a hozzámellékelt Szabályzattal2014. április 2.2014. április 2.nemzetközi humanitárius jog
Nyilatkozat a Nemzetközi Tényfeltáró Bizottság kompetenciájának elismeréséről2018. március 26.2018. március 26.nemzetközi humanitárius jog
Egyezmény a háborús és az emberiség elleni bűntettek elévülésének kizárásáról2015. január 2.2015. április 2.nemzetközi büntetőjog
A nemzetközi védelemre jogosult személyek és a diplomaták sérelmére elkövetett cselekmények megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyezmény2015. január 2.2015. február 1.nemzetközi büntetőjog
Egyezmény a népirtás bűntettének megelőzéséről és büntetéséről.2014. április 2.2017. július 1.nemzetközi büntetőjog
Egyezmény az Egyesült Nemzetek saját és kisegítő személyzetének biztonságáról2015. január 2.2015. február 1.nemzetközi büntetőjog
Az Egyesült Nemzetek saját és kisegítő személyzetének biztonságáról szóló egyezmény fakultatív jegyzőkönyve2015. január 2.2015. február 1.nemzetközi büntetőjog
Nemzetközi egyezmény az apartheid bűntettének leküzdéséről és megbüntetéséről2014. április 2.2014. május 2.nemzetközi büntetőjog
Az Egyesült Nemzetek korrupció elleni egyezménye2014. április 2.2014. május 2.nemzetközi büntetőjog
Az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezménye2015. január 2.2015. február 1.nemzetközi büntetőjog
Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény2017. december 29.2018. március 29.nemzetközi büntetőjog
Az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezménye2017. december 29.2018. március 29.nemzetközi büntetőjog
Az 1972. évi jegyzőkönyvvel módosított, 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény2017. december 29.2018. december 29.nemzetközi büntetőjog
Az Egyesült Nemzetek keretében létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek az emberkereskedelem, különösen a nők és gyermekek kereskedelme megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló Jegyzőkönyve2017. december 29.2018. január 28.nemzetközi büntetőjog
A Nemzetközi Büntetőbíróság római statútuma és annak A 12 (3) nyilatkozata2015. április 1., visszamenőleges hatállyal 2014. június 13.2015. január 2.nemzetközi büntetőjog
A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának 8. cikkére vonatkozó módosítása (agressziós klauzula)2017. december 29.2018. december 29.nemzetközi büntetőjog
Megállapodás a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről2015. január 2.2015. február 1.nemzetközi büntetőjog
Egyesült Nemzetek tengerjogi egyezménye2015. január 2.2015. február 1.tengerjog
Egyezmény a nemzetközi vízi útvonalak nem hajózási célú hasznosításáról2015. január 2.2015. április 2.tengerjog
Megállapodás az Egyesült Nemzetek tengerjogi egyezménye 11. részének végrehajtásáról2015. január 2.2015. február 1.tengerjog
Párizsi megállapodás az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye keretében2016. február 04.2016. április 22.környezet
Az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye2015. december 18.2016. március 17.környezet
A nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló Rotterdami Egyezmény2017. december 29.2018. március 29.környezet
A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (POP) szóló Stockholmi Egyezmény2017. december 29.2018. március 29.környezet
Az Egyesült Nemzetek elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló egyezménye2017. december 29.2018. március 29.környezet
Biológiai Sokféleség Egyezmény2015. január 2.2015. április 2.környezet
A Biológiai Sokféleség Egyezmény Cartagena Jegyzőkönyve a Biológiai. Biztonságról2015. január 2.2015. április 2.környezet
Bázeli egyezmény a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról2015. január 2.2015. április 2.környezet
UNESCO-egyezmény a világ kulturális és természeti örökségének védelméről2011. december 8.2012. március 8.UNESCO
UNESCO-egyezmény a víz alatti kulturális örökség védelméről2011. december 8.2012. március 8.UNESCO
UNESCO-egyezmény a szellemi kulturális örökség védelméről2011. december 8.2012. március 8.UNESCO
UNESCO-egyezmény a kulturális kifejezési formák sokféleségének védelméről és elősegítéséről2011. december 8.2012. március 8.UNESCO
UNESCO Charta2011. november 23.2011. november 23.UNESCO
A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 1954-ben kelt nemzetközi egyezmény2012. március 22.2012. június 22.UNESCO
UNESCO-egyezmény a kulturális javak jogtalan importjának, exportjának és tulajdonjog-átruházásának tilalmát és megakadályozását szolgáló eszközökről2012. március 22.2012. június 22.UNESCO
A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 1954-ben kelt nemzetközi egyezményhez csatolt jegyzőkönyv2012. március 22.2012. június 22.UNESCO
A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 1954-ben kelt nemzetközi egyezményhez csatolt második kiegészítő jegyzőkönyv2012. március 22.2012. június 22.UNESCO
Sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény2015. június 5.2015. augusztus 1.UNESCO
Egyezmény az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről2018. április 15.2018. július 24.UNESCO
Bécsi egyezmény a szerződések jogáról2014. április 2.2014. május 2.szerződések joga
Bécsi egyezmény az államok és a nemzetközi szervezetek, vagy a nemzetközi szervezetek között kötött nemzetközi szerződések jogáról2018. március 22.2019. február 17.szerződések joga
A diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény fakultatív jegyzőkönyve2018. március 22.2018. április 22.diplomáciai kapcsolatok
Bécsi egyezmény a konzuli kapcsolatokról2014. április 2.2014. május.diplomáciai kapcsolatok
Bécsi egyezmény a diplomáciai kapcsolatokról2014. április 2.2014. május 2.diplomáciai kapcsolatok
Egyezmény az UNESCO szakosított intézményeinek kiváltságairól és mentességeiről2018. március 29.2018. március 29.diplomáciai kapcsolatok
Különleges missziókról szóló egyezmény2018. március 22.2018. április 1.diplomáciai kapcsolatok
A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezmény2015. január 2.2015. április 2.választottbíróság
Egyezmény a nemzetközi viták békés rendezéséről2015. október 30.2015. december 29.választottbíróság
Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye2017. december 29.2019. január 1.kereskedelem és fejlődés
Az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó egyezmény2017. december 29.2018. június 29.kommunikáció és szállítás
Szerződés a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról2015. február 10-12.2015. február 10-12.leszerelés
Egyezmény egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról (CCW)2015. január 5.2015. július 5.leszerelés
Az egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról szóló egyezmény a ki nem mutatható repeszekről szóló jegyzőkönyve (I. jegyzőkönyv)2015. január 5.2015. július 5.leszerelés
Az egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról szóló egyezmény gyújtófegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetve korlátozásáról szóló jegyzőkönyve (III. jegyzőkönyv)2015. január 2.2015. július 5.leszerelés
A kazettás bombákról szóló egyezmény2015. január 2.2015. július 1.leszerelés
Az atomterrorizmus megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény2017. december 29.2018. január 28.leszerelés
A nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény2018. január 11.2018. február 10.leszerelés
Egyezmény a környezetmódosító eljárások katonai vagy bármely más ellenséges szándékú alkalmazásának eltiltásáról2017. december 29.2017. december 29.leszerelés
Jegyzőkönyv a fojtó, mérges és egyéb hasonló gázok, valamint a bakteriológiai eszközök hadviselési célokra történő használatának eltiltásáról2018. január 19.2018. január 19.leszerelés
Egyezmény a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek fejlesztésének, gyártásának és tárolásának eltiltásáról és megsemmisítéséről2018. január 9.2018. január 29.leszerelés
Fegyverkereskedelmi szerződés2017. december 29.2018. március 29.leszerelés
Egyezmény a gyalogsági aknák alkalmazásának, tárolásának, előállításának és átruházásának tilalmáról, illetve azok megsemmisítéséről (2017. december 29.2018. június 1.leszerelés
A CCW-hez csatolt, a háborús robbanóanyag-maradványokról szóló V. jegyzőkönyv2017. december 29.2018. december 29.leszerelés
A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés2018. március 22.nem lépett hatálybaleszerelés
Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény2018. május 15.2018. június 16.leszerelés
ENSZ Iparfejlesztési Szervezetének (UNIDO) alapszabálya2018. május 17.2018. május 17.fejlesztés
Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló montreali jegyzőkönyv2019. március 18.2019. július 16.környezet
Higanyról szóló Minamata Egyezmény2019. március 18.2019. július 16.környezet
Bécsi egyezmény az ózonréteg védelméről2019. március 18.2019. július 16.környezet
A konzuli kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény fakultatív jegyzőkönyve a viták kötelező rendezéséről2019. március 18.2019. április 17.diplomáciai kapcsolatok
A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának a halálbüntetés eltörlésére irányuló Második Fakultatív Jegyzőkönyve2019. március 18.2019. július 18.emberi jogok
A nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény fakultatív jegyzőkönyve2019. április 10.2019. július 9.emberi jogok
A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezményhez csatolt kárfelelősségi és kártalanítási-kártérítési kérdésekről szóló jegyzőkönyv2019. április 10.nem lépett hatálybakörnyezet
Egyezmény a férjezett nők állampolgárságáról2019. április 10.2019. július 9.a nők helyzete
A házasságkötéshez szükséges kölcsönös beleegyezésről, legalsóbb korhatárról, valamint a házasságkötések anyakönyvezéséről2019. április 10.2019. július 9.a nők helyzete
Fakultatív jegyzőkönyv a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményhez2019. április 1.2019. július 10.emberi jogok
A Gyermekjogi Egyezményhez csatolt fakultatív jegyzőkönyv a kommunikációs eljárásról2019. április 1.2019. július 10.emberi jogok
A Közúti Forgalomról Szóló Egyezmény2019. május 3.2020. november 11.kommunikáció és közlekedés