2024

Imádság Palesztináért – A palesztin nagykövet: Kitartunk igazságos küzdelmünk mellett, amíg el nem nyerjük szabadságunkat és meg nem alapítjuk államunkat

2024.03.01-Budapest: A Palesztin Nagykövetség eleget tett a Protestáns Hazatérés Egyház felhívásának, hogy részt vegyen a palesztinokért és a palesztin nőkért megtartott imán, a különböző magyar városokban és egyházakban tartott egyidejű ima keretében. Dr. Fadi Elhusseini palesztin nagykövettel együtt, aki ezen az alkalmon volt a díszvendég, számos nagykövet és más nagykövetségek képviselői jelen voltak. Más egyházak és civil társadalom képviselői, számos magyar állampolgár és a palesztin ügy mellett szimpatizáns, a magyarországi palesztin közösség vezetője és a közösség számos igazgatósági tagja is részt vett. Az imát Hegedűs Lóránt lelkipásztor nyitotta meg, aki elítélte Izrael palesztin népirtó politikáját. Hegedős Zsuzsanna vezette a misét és az imát.  Dr. Nasri Al-Ati palesztin szívsebész, aki több mint 45 éve él Magyarországon, előadást tartott Palesztina történelméről, a Kánaán idejétől az Izrael által tavaly október óta folytatott megsemmisítő háborúig. Dr. Nasri cáfolta a magyar és nemzetközi médiában megjelenő álláspontokat, miszerint Palesztina és a palesztin nép nem létezik. Két palesztin hölgy (Dr. Lina Al-Ati és Dima Al-Borai) palesztin népdalokat énekeltek. Az ima program végén beszédet mondott dr. Fadi Al-Husseini nagykövet, aki köszönetet mondott a gyülekezetnek a meghívásért és az imák megszervezéséért, valamint minden jelenlévőnek. Elmondta, hogy az önök jelenléte itt és most, önmagában is üzenet. Al-Husseini hangsúlyozta, hogy fájdalmas pillanatokat és kemény tapasztalatokat élünk át, de két biztos dolog van. Az egyik, hogy Nem fogunk összetörni és felemelkedni fogunk, a másik pedig ennek a megszállásnak egyszer vége lesz, és akkor maradnak az álláspontok, és amit az ember elmondhat a gyerekeinek. Hangsúlyozta, hogy a mi küzdelmünk igazságos küzdelem, a megszállás ellen, nem pedig bármely nép, vallás vagy faj ellen. Figyelemre méltó, hogy a keresztény nők által vezetett globális ökumenikus egyház minden évben imádkozni szólít egy adott országért vagy ügyért, ahogy idén is imádkozni hívott azért, hogy együtt tegyünk a békéért és az igazságosságért, Palesztináért és Különösen a palesztin keresztény nőkért, az Efézus 4:1-3 ihlette „Kérlek titeket… viseljétek egymást szeretetben” jelszóval.

További információért kövesse a Nagykövetség Facebook-oldalát

Palesztina Nagykövetsége részt vesz a Magyar Legfelsőbb Bíróság éves ülésén

29.02.2024: A Magyar Legfelsőbb Bíróság meghívása alapján Palesztina Állam Nagykövetsége Muhammad Hamdallah diplomata képviseletében részt vett a Bíróság által szervezett éves értekezleten, a Magyarországra akkreditált diplomáciai testület jelenlétében. Varga András professzor, a Legfelsőbb Bíróság elnöke köszöntőt mondott, amelyben áttekintette a több mint 300 éves bíróság történetét, amely szerinte Európa egyik legrégebbi legfelsőbb bírósága. A Palesztina Állam nagy jelentőséget tulajdonít a jogállamiságnak, különösen a nemzetközi jognak, tekintettel a palesztin nép több évtizedes küzdelme az igazságszolgáltatás megvalósításáért. A közelmúlt nemzetközi jogi intézkedések és a Dél-afrikai Köztársaság által Izrael ellen indított per a hágai Nemzetközi Bíróságon, megvádolva Izraelt, hogy népirtást követett el a palesztin nép ellen, mind ez ezt az álláspontot erősíti meg.

Palesztina nagykövetsége ezen a héten

27.02.2024: Folyamatos és intenzív mozgás, amely ezen a héten többek között;Találkozás a megválasztott elnökkel és részvétel a parlamenti ülésen, találkozó a pakisztáni nagykövettel, az ír nagykövettel, a tunéziai nagykövettel, az algériai nagykövettel, a szíriai nagykövettel, az indonéziai nagykövettel és a malajziai nagykövettel.

Az arab nagykövetek újra összegyűlnek

21.02.2024: Az arab nagykövetek újra összegyűlnek, és Palesztina és a brutális izraeli agresszió a fő téma. Később a Palesztin Állam nagykövetsége fogadta egy magyar iskola diákjait. A találkozó jó alkalom volt arra, hogy a diákok meghallgassák a palesztin látásmódot több kérdésben is.

Gyertya égett Palesztina nagykövetsége előtt

2024.02.17: Válaszul arra a felszólításra, hogy gyújtsunk gyertyát a palesztin néppel való szolidaritás jegyében, és ezrek életét gyászoljuk, Számos magyar szolidaritási aktivista és a magyarországi palesztin közösség tagja vett részt gyertyagyújtáson Palesztina Állam Magyarországi Nagykövetségének székháza előtt.

Venezuela nagykövete Palesztina nagykövetségére látogat

2024.02.16: José Ramón RIVERO GONZÁLEZ, nagykövet és csapata támogató látogatását.

videoüzenet a nagykövet dr. Fadi Elhusseini

2024.02.14:

video message

Palesztina nagykövetsége részt vesz számos palesztin diák diplomaosztó ünnepségén

2024.01.25: Palesztina Állam Nagykövetsége részt vett a Gödölő városában található Szent István Egyetemen tanuló palesztinhallgatók diplomaosztó ünnepségén. Egyetemi tanulmányaik elvégzése, ebben a nehéz időben nagy kihívást jelentett, amely minden köszönetet és elismerést érdemel.Képviselte a Palesztin állam Nagykövetségét Mohammad Hamdallah diplomata és Dr. Hossam RajabA végzős hallgatók: Abdallah Orouq, Alaa Ghazal, Ibrahim Azara, Marah Aljamal, Mohammed Karaja, SaharAlbhaisiMinden jót kívánunk diákjainknak

A palesztin nagykövet előadást tart

2024.01.24: A béke és stabilitás egyetlen útja a független Palesztin Állam nemzeti földjén….. A palesztin nagykövet a Magyar Békekör és a magyarországi arab közösség meghívására tart előadást

Köszönetet mondva Dél-Afrikának

Találkozó a Magyar Ügyvédi Kamarával

2024.01.10: egy időszerű, fontos és konstruktív találkozót Havasi Dezsővel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével és Szecskay Andrással, a Magyar Ügyvédi Kamara nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnökével.

Megemlékezés a palesztin vértanúk napjáról

2024.01.07: Palesztina Állam Magyarországi Nagykövetsége megemlékezett a Palesztin Mártír Napjáról.

2023

“Palesztina a Háborútól a Békéig – Palesztin Keresztény Hangok”

30.11.2023: A 2023. november 30-án a Zoom platformon megrendezett, “Palesztina a Háborútól a Békéig – Palesztin Keresztény Hangok,” virtuális esemény mélyrehatóan tárta fel az izraeli-palesztin konfliktust a keresztény palesztinok egyedi nézőpontjából. Kitűnő és tisztelt előadók, köztük William Shomali Püspök a Jeruzsálemi Latin Patriarchátusból – Katolikus Egyház, Dr. Jack Sara tiszteletes, a Bethlehemi Biblia Főiskola elnöke, valamint Dr. Mitri Raheb tiszteletes, a Dar al-Kalima Egyetem elnöke és Fr. Dr. Fadi Diab a Jeruzsálemi Püspöki Egyházmegyétől, mélyreható, éleslátó megbeszélést tartottak a konfliktus különböző aspektusaira világítva rá. A moderátor, Nagykovácsi Amira Hanania, a Palesztin Egyházügyek Magasabb Elnöki Bizottságának bizottsági tagja és európai képviselője ügyesen irányította a beszélgetést, egy koherens és felvilágosító párbeszédet elősegítve. Elhusseini nagykövet úr is értékes megjegyzésekkel szolgált, betekintést engedve Palesztina és Magyarország történelmi kapcsolataiba.

Kulcsfontosságú megállapítások:

Történelmi kontextus és keresztény perspektívák: Az esemény mélyrehatóan foglalkozott az izraeli-palesztin konfliktus történelmi összetettségének feltárásával, megvilágítva a palesztin keresztények egyedi szerepét és nézőpontjait. A vallások közti harmónia és az emberi jogok érdekképviselete: A felszólaló előadók hangsúlyozták a vallások közötti párbeszéd fontosságát és kiemelték ennek jelentőségét, valamint részt vettek az emberi jogok megsértéséről szóló vitákban, igazságosságra és elszámoltathatóságra szólítva fel. Béketeremtő kezdeményezések és a kulturális értékek megőrzése: Bemutatták a palesztin keresztény közösségen belüli sikeres béketeremtő kezdeményezéseket, hangsúlyozva e kihívások közepette a kulturális örökség megőrzésének kulcsfontosságát. Kihívás, remény és globális szolidaritás: Az aktuális kihívásokról szóló beszélgetések mellett kifejezésre jutott a palesztin keresztények békés megoldás iránti vágya. Az eseményen szó esett a nemzetközi közösség szerepéről a béke kezdeményezésének támogatásában. Közösségi felhatalmazás és megértésre való nevelés: Történeteket osztottak meg a palesztin keresztény közösség ellenálló képesség és megerősödéséről. Hangsúlyozták az oktatás jelentőségét a megértés és a tolerancia előmozdításában. Összefoglalva, az esemény teret adott az érdemi és gazdagító párbeszédnek, mély betekintést kínálva a régióban lévő folyamatok összetettségére. A kiválóan moderált, különböző nézőpontokkal gazdagított beszélgetés és Elhusseini nagykövet úr történelmi megjegyzései hozzájárultak a háborútól a békéig vezető út mélyebb megértéséhez Palesztinában.

A palesztin néppel való szolidaritás napjára emlékezünk

29.11.2023: A palesztin néppel való szolidaritás nemzetközi napján nyílt napot szervezett Palesztina Állam Magyarországi Nagykövetsége. Az ajtók megnyíltak a támogatók és mindazok előtt, akik eljöttek, hogy kifejezzék szolidaritásukat a palesztin néppel. Minden várakozást felülmúló rekordszámú résztvevő képviselte a magyar társadalom különböző rétegeit és korosztályát. Számos nagykövet, valamint az arab és nyugati diplomácia tagjai is megjelentek, más magyar intézmények képviselői és a magánszemélyek mellett. Sokan más városból érkeztek. A támogatók üzeneteket írtak, amelyekben támogatásukat és szolidaritásukat fejezték ki a palesztin népnek és igazságának. A részvétnyilvánítási könyvbe való bejegyzés után a látogatóknak lehetőségük volt megtekinteni egy képi anyagot, amely az egyéb szolidaritást kifejező üzenetekből készült valamint videót is láthattak, ez számos Palesztinában rögzített dokumentációt is tartalmazott. Végezetül többen gyertyát gyújtottak a nagykövetség bejárata előtt és koszorút helyeztek el.

További információért kövesse a Nagykövetség Facebook-oldalát

Vagy nézze meg a videót a Tiktok– vagy YouTube-fiókokon

Palesztina részvételével: Az Arab Nagykövetek Tanácsának kvartett delegációja találkozott a Magyar Országgyűlés elnökével

09.11.2023:  Találkozott Dr. Fadi Elhusseini Palesztin nagykövet, valamint Marokkó, Egyiptom és Katar nagykövetei az Arab Nagykövetek Tanácsa nevében, a Magyar Országgyűlés elnökével, Kövér László úrral, a Magyar Országgyűlés külügyi állam titkárával, Sztáray Péterrel és számos más tisztségviselő a Magyar Országgyűlésben. A delegáció petíciót adott át az arab világ álláspontjáról az izraeli agresszióval kapcsolatban. Az arab nagykövetek felszólalásukban hangsúlyozták az azonnali tűzszünet szükségességét, a humanitárius segélyek korlátozások és feltételek nélküli bejuttatásának szükségességét a Gázai övezetbe, és hangsúlyozták, hogy Izraelnek viselnie kell a nemzetközi humanitárius jog szerinti jogi felelősségét, mint megszálló hatalom. Hangsúlyozták azt is, hogy az arab országok kategorikusan elutasítják a kényszerű kitelepítési kísérleteket, valamint a polgári létesítmények, infrastruktúrák, iskolák és istentiszteleti helyek megtagadását. Szóba került az izraeli megszálló erők ciszjordániai és jeruzsálemi gyakorlata, valamint a telepes bandák állampolgárok és vagyonuk elleni támadásai, a megszálló erők által végrehajtott emberrablások (letartóztatások) mellett. Ugyanebben az összefüggésben megjegyezték, hogy az ügy nem október hetedikén kezdődött, hanem gyökerei a több évtizedes megszálláshoz, elnyomáshoz és a palesztin nép elleni elnyomáshoz nyúlnak vissza, amely csak az önrendelkezési jogát, függetlenségét és szabadságát saját földjén. Az arab delegáció hangsúlyozta egy olyan politikai folyamat elindításának fontosságát, amely egy független palesztin állam létrehozásához vezet, amelynek fővárosa Jeruzsálem. Az Országgyűlés elnöke a maga részéről hangsúlyozta hazája e válság rendezésére és a Közel-Kelet stabilitásának megőrzésére irányuló törekvését, és rámutatott Magyarország elkötelezettségére az Európai Unió tagállamai álláspontja mellett, jelezve egyúttal hazája lehetőségeihez és a rendelkezésére álló képességeihez mérten igyekszik majd hozzájárulni ennek a válságnak a rendezéséhez, jelezve Magyarországnak az arab országokkal fenntartott kétoldalú kapcsolatok fontosságát. Figyelemre méltó, hogy a Magyar Országgyűlés elnökével való találkozó olyan találkozók sorába tartozik, amelyeken a palesztin nagykövet és az Arab Nagykövetek Tanácsából kiinduló bizottság magyar tisztségviselőkkel találkoztak, hogy kifejtsék az arab álláspontot az izraeli agresszióval és annak következményeivel kapcsolatban. Ennek keretében találkoztak az európai ügyek miniszterével, a Magyar Külügyminisztérium illetékeseivel, valamint a Külügyi Bizottság elnökével és tagjaival A Magyar Országgyűlésben.

imát tartottak a békéért és a háború befejezéséért a magyar főváros V. kerületében található protestáns templomban

29.10.2023: Számos arab és külföldi nagykövet részvételével, hivatalos média és sajtó hiányában imát tartottak a békéért és a háború befejezéséért a magyar főváros V. kerületében található protestáns templomban. Számos beszéd érintette az izraeli megszálló erők által elkövetett háborús bűnöket, és felszólítottak a palesztin nép elleni agresszió és mészárlások megállítására, továbbá ne alkalmazzanak kettős mércét. A beszédek felszólították a magyar kormányt, hogy ítélje el az Izraeli megszálló erők által elkövetett bűnöket. Beszédet mondott, a protestáns egyház feje, Hegedűs Loránt atya, a palesztin nagykövet Dr.Fadi Al-Husseini, Dr. Nasri Al-Ati, a Magyarországi Palesztin Orvosok és Gyógyszerészek egyesületének tagja, valamint Novák Előd, az egyetlen országgyűlési képviselő, aki elutasította a Magyar Országgyűlés „csak a palesztin oldalt elítélő” nyilatkozatát.  Személyes minőségben vett részt az egyik zsidó személyiség, Peter Renner. A résztvevők nagy része megerősítette eltökéltségét a tüntetések szervezésére és a korábbi engedélyek elutasítása elleni fellebbezést. Megerősítették támogatásukat a palesztinnép szabadsághoz való jogát és független államának nemzeti földjén való létrehozását.​

A Palesztin Állam Magyarországi Nagykövetségének székházában rendkívüli ülést tartott a Magyarországi Arab Nagykövetek Tanácsa

20.10.2023: A Palesztin Állam Magyarországi Nagykövetségének székházában rendkívüli ülést tartott a Magyarországi Arab Nagykövetek Tanácsa, amelyen az arab nagykövetek megerősítették szolidaritásukat és támogatásukat Palesztina iránt, ezekben a nehéz pillanatokban, amelyeket a palesztin nép átél. Folytatódnak az izraeli bűncselekmények, amelyek szándékosan polgári létesítményeket, kórházakat és ima helyeket vesznek célba. Több ezer civilt érintettek a támadások, többségük gyermek és nő volt. Az Arab Nagykövetek Tanácsa megerősítette, hogy kategorikusan elutasít és elítél minden olyan kísérletet, amely a palesztin nép kitelepítésére irányul. Ugyanebben az összefüggésben az Arab Nagykövetek Tanácsa megállapodott az összes nagykövetség közötti közös koordinációról, valamint arról, hogy diplomáciai csatornákon keresztül sürgős nemzetközi beavatkozásra törekszik a palesztin nép ellen elkövetett tömegmészárlások megállítására, valamint egy humanitárius folyosó megnyitására élelmiszer, gyógyszer és üzemanyag szállítására, a blokád alatt lévő Gázai övezetbe. A rendkívüli ülést követően az Arab Nagykövetek Tanácsa levélben kért sürgős találkozót a Magyar Országgyűlés elnökével, a magyar külügyminiszterrel, az európai ügyek miniszterével, a miniszterelnökséget vezető miniszterrel, valamint a magyar parlament külügyi bizottságának az elnökével. Az arab nagykövetek gyertyát gyújtottak Palesztina Állam Magyarországi Nagykövetségének székháza előtt, a palesztin mártírok lelkére emlékezve.

Megszólalt a Palesztin Állam nagykövete a betiltott budapesti demonstráció kapcsán

13.10.2023: A teljes cikkért – Olvassa el itt

Palesztina részt vesz a 28. Budapesti Nemzetközi Könyvvásáron

02.10.2023: A Palesztin Állam Kulturális Minisztériuma és a Palesztin Állam Magyarországi Nagykövetsége, a minisztérium által kiadott és a nagykövetség által beszerzett könyveken keresztül vett részt a Budapesti Nemzetközi Könyvvásáron, bemutatva a Palesztin kérdést, történelmet és kultúrát magyarul, arabul és angolul. Palesztina magyarországi nagykövete, dr. Fadi Al-Husseini azt mondta: “Egyetlen alkalmat sem hagyunk ki ezért, hogy Palesztina mindig jelen legyen, és erősen. Azért vagyunk itt, hogy megtestesítsük Palesztina jelenlétét mindenhol, és bemutassuk kultúránkat, történelmünket és civilizációnkat. Ebben az évben a kulturális minisztérium által kiadott számos kiadványt mutattunk be, valamint számos palesztin regényt, mint a néhai Edward Said Orientalizmus című könyvét magyar nyelven, Ghassan Kanafani néhai palesztin író lángoló ég alatt című regényét magyar nyelvre fordítva, Adeniya Shibli palesztin írónő apró részletek című palesztin regényét, magyar nyelvre is lefordítva, valamint további könyveket, amelyek magyar és angol nyelven a palesztin kérdésről és történelemről szólnak. Figyelemre méltó, hogy Palesztina és a Szaúd-Arábiai Királyság az egyetlen két arab ország, amely részt vett a Budapesti Nemzetközi Könyvvásáron, amely nagy lendületet adott a részvételüknek. Palesztin és arab közösség látogatta meg a palesztin pavilont. A kiállítási tevékenység jövő vasárnap estig folytatódik. Palesztina Állam Nagykövetsége szimbolikus és promóciós ajándékokkal és a palesztin turizmust népszerűsítő anyagokkal látja el pavilonja látogatóit.

Találkozók és a Külügyminisztérium és Magyar Máltai szeretetszolgálat

26.09.2023: Dr. Fadi Al-Husseini nagykövet Yoad Jaradat diplomata kíséretével találkozott a Közel-Kelet és Észak-Afrika Főosztály főigazgatójával, Janusz Lastovka úrral a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumban. A találkozón a kétoldalú kapcsolatok erősítésének kilátásai mellett a legújabb fejleményekről is szó esett. Egy másik találkozón Al-Husseini nagykövet Kozma Imre atyával, a Magyar Máltai szeretetszolgálat alapítójával találkozott, a megbeszélésen mindkét fél hangsúlyozta a kölcsönös látogatások fokozásának, az együttműködések és projektek bővítésének fontosságát. A találkozón részt vett Abed Amin úr a Máltai Alapítványtól és Riad Najjar úr a Palesztin Nagykövetségtől.

Palesztina Állam Nagykövetsége részvétét fejezi ki Kolumbia Nagykövetségének és részt vett Dél-Korea és Örményország nemzeti ünnepén

20.09.2023: Palesztina Állam Nagykövetsége részvétét fejezte ki Fernando Botero Angolo kolumbiai művész halála kapcsán a Kolumbiai Köztársaság Nagykövetségén egy részvétnyilvánító könyv aláírásával. Yuad Jaradat diplomata képviselte Palesztinát az aláírás során. Kolumbia nagykövete, H.E. Úr. Ignazio Ruiz nagyra értékelte a látogatást, és méltatta a két ország közötti szoros kapcsolatokat. A közelmúltban négy olyan megállapodást írtak alá miniszteri szinten a kolumbiai fővárosban, Bogotában, amelyek tovább erősítették a Palesztina és Kolumbia közötti kapcsolatokat. Másrészt Palesztina Állam Nagykövetsége részt vett Dél-Korea és Örményország nemzeti ünnepén.

Beit Jala városának delegációja látogat Magyarországra

19.09.2023: A palesztin Beit Jala város delegációja Máriapócsra látogatott. A palesztin delegáció bejárta a várost és meglátogatta a nemzeti szentélyt. Figyelemre méltó, hogy a két város tavaly márciusban együttműködési és testvérvárosi megállapodást írt alá, amelyet Dr. Amal Jadou külügyminiszter-helyettes részvételével írt alá Beit Jala városában.

Palesztina Állam Nagykövetsége részt vesz a híres Silsilah híd újranyitásában

16.09.2023: Budapest főpolgármesterének meghívására Palesztina Állam Nagykövetsége Muhammad Hamdallah másodtitkár képviseletében részt vett a híres Lánchíd újranyitó ünnepségén, amelyen a Magyarországon működő diplomáciai képviseletek számos képviselője és hivatalos magyar személyiség is jelen volt.

Magyarország jelen van Palesztinában a Nemzetközi Könyvvásáron

12.09.2023- Ramallah: A Palesztin Kulturális Minisztérium meghívására a KÉK- DUNA folyóirat főszerkesztője, Dr. AbdulMunem Kaddoura érkezett Magyarországról, aki először vett részt. A Nemzetközi Könyvvásáron való részvétel érdekében Számos ország, gondolkodó, akadémikus és író vett részt ebben a globális eseményben, amely megerősíti a világ gondolkodóinak és értelmiségieinek szolidaritását a palesztin néppel és igazságos ügyükkel. Dr. Kaddoura a kiállítás szélén találkozott számos palesztin, arab és külföldi tisztviselővel, művészeti és tudományos személyiséggel, ahol bemutatta a magyarországi újságírói és médiamunkát, valamint kiemelte a KÉK- DUNA magazin erőfeszítéseit a Az arab kulturális örökség és a palesztin kultúra megnyilvánulásai és ennek hatása az arab társadalmak és a palesztinok közötti hídépítésben általában, különösen a magyar közösséggel.Dr. Kaddoura részvételére alig egy héttel azután került sor, hogy számos magyar gyakornok vett részt a Palesztin Nemzeti Közigazgatási Iskola Ramallahban szervezett (Vezetői és menedzsment) képzési programjában. Ugyanebben az összefüggésben Palesztina Állam Magyarországi Nagykövetsége megerősítette előrehaladását a magyar palesztin részvétel és jelenlét odaítélése és bővítése terén. Valamint a palesztin magyarországi jelenlét minden szinten való erősödésének fokozása. A Palesztina Állam részt vesz egy palesztin kiadványokat, regényeket és könyveket bemutató pavilonban a Budapesti Nemzetközi Könyvvásáron e hónap végén. Figyelemre méltó, hogy a KÉK- DUNA magazin az első és egyetlen arab és magyar nyelvű folyóirat, amely különböző kulturális témákat és kérdéseket tár az olvasó elé.

Palesztin származású magyar sportoló Kitűntetése és hivatalos meghivása haza látogatására

09-09-2023: BUDAPEST– Deregán Gábor úr a Nemzetközi Fair Play Bizottság tagja részvételével, valamint Al-Salti Marwan úr, a Palesztin Nemzeti Gyűlés tagja, Al- Salti Munir úr a Fatah Mozgalom magyarországi titkára. Mulhem Nabil úr a Magyarországi Palesztin Közösség Egyesületének tiszteletbeli elnöke, valamint Makharik Gablib Magyarországi Palesztin Közösség Egyesületének elnöke. Faraj Abdulla úr a Magyarországi Palesztin Közösség Egyesületének titkárságának tagja, megtisztelve jelenlétükkel a Palesztin Állam Budapesti Nagykövetsége ünnepélyes keretek között kitüntetést adott át több palesztin származású magyar sportolónak.Az ünnepségen öt sportoló részesült kitüntetésben:

Habas Antoan ökölvívó magyar bajnok és edző

Al-Salti Dália gimnasztika magyar bajnok

Awaad Ahmed vízilabda, úszó bajnok

Awwad Zoja úszó, vízilabda bajnok, a magyar válogatott tagja

Al-Salti Maria úszó és sakkozó kiváló sportoló bajnok

Rögzített interjúban dr. Al-Husseini Fadi Palesztin Állam budapesti nagykövete hangsúlyozta ennek a kitüntetésnek nemcsak az a célja, hogy több hidat építsünk a két ország között, hanem valódi képet mutat és rávilágít a palesztinok aktív szerepére a magyar társadalomban. Valamint a palesztin származású fiatal generáció megerősítse kapcsolatát az anyaországgal. Ennek megvalósítása érdekében a Követség hivatalos meghívást adott át sportolóinknak Palesztina meglátogatására és a hazai sportegyesületek felkeresésére sportáganként. Nagykövet úr hozzátette, hogy a mostani kitüntetés precedens értékű, buzdított másokat is, és valóban megtörténtek jelölések a kiváló palesztin származású sportolók kitüntetésére az ottani Nagykövetségeken. Fent említettek fontosságára tekintettel, a Nagykövetség a következő időszakban megadja a lehetőséget kiváló tehetségek jelölésére, nemcsak a sport, más területeken is. Az ünnepségen a Nagykövetség képviseletében részt vett Al-Salti Zafer úr tanácsos, Mohammed Al-Hamdallah úr másod titkár, Walid Diab úr, Dr. Hussam Rajab úr, Dr. Rawan Abuzarqa asszony.

A magyar gyakornokok befejezik részvételüket a szervezett vezetői és menedzsment tanfolyamon Ramallahban

07-09-2023: Magyar gyakornokok és további 18 kelet-közép-európai országból érkezett résztvevő fejezte be részvételét a „Menedzsment és Vezetés” szakirányú képzési programban, amelyet a Palesztin Nemzeti Közigazgatási Iskola szervezett Ramallah városában.

Akadémiai és kulturális együttműködés készül

12.07.2023: Lengyel Miklós, az ösztöndíjak ügyével megbízott államminiszter-helyettes a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium székhelyén fogadta Palesztina magyarországi nagykövetét, dr. Fadi Al-Husseinit, az egyetemi és hallgatói ügyekért felelős kíséretében.  A két fél között megbeszélésre kerültsor számos kérdés, amelyek a Magyarország által Palesztinának nyújtott ösztöndíjakkal és a hallgatói feltételekkel kapcsolatosak, továbbá.  A nagykövetség által nyújtott kezdeményezések a magyarországi palesztin diákoknak, mint például a nyári képzés és az év diákja díj. Lengyel úr méltatta a nagykövetség tevékenységét, amelyet úttörőnek tartott, és megjegyezte, hogy a többi diplomáciai képviselethez eljuttatja, megjegyezve, hogy palesztin kezdeményezésről van szó. Ezt a találkozót egy virtuális találkozó előzte meg az Ösztöndíj Osztállyal, hogy megvitassák a palesztin hallgatók magyarországi helyzetét. Szintén Borhe László professzor, az ElTE Egyetem elnöke (amely több tudományágban, így a közgazdaságtanban is az első egyetem Magyarországon), valamint helyettese, Hamar Emre professzor fogadták, Al-Husseini nagykövetet és dr. Rajabot, ahol a két fél megállapodott az akadémiai együttműködés megerősítéséről, és a palesztin egyetemekkel való megállapodások megsegítéséről. A két fél megvitatta a palesztin kulturális jelenlét kiemelésének módjait, előadások megtartását Palesztináról az egyetemen, valamint a lehetőség megadását palesztin hallgatóknak az arab nyelv tanszéken és az egyetem Arab Intézetében. A felek megvitatták az egyetem palesztin-magyar akadémiai fórumon betöltött szerepét, valamint az akadémiai komponens hozzáadását a fórumhoz. Más találkozókra is sor került kulturális téren. Rawan Abu Zarqa, a kulturális tevékenységekért és a kiadványokért felelős, találkozott a Cseh Kulturális Központ igazgatójával, Adela Gallovával. Egy másik találkozóra is került sor, mégpedig a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár igazgatójával, Biro Évával. Figyelemre méltó, hogy Magyarország évente 75 ösztöndíjat ajánl Palesztinának különböző tudományágakban, és a Magyarországon jelen lévő palesztin hallgatók száma megközelíti a 300-at.

Olvass tovább: Facebook oldal

Az év palesztin diákjainak elismerése

14.06.2023: Budapest – A Palesztin Állam Magyarországi Nagykövetségének védnöksége alatt, azzal a céllal, hogy ösztönözze és kitüntesse a tanulmányi és közösségi életben kiemelkedő és elkötelezett palesztin diákokat, első alkalommal adták át a 2022-2023-as tanév palesztin diákjai díjait. A nagyszámú palesztin jelentkező közül, szoros versenyben az első díjat megosztva Heba Youssef és Ahmed Siam, a második helyen Samah Salem és Asaad Rahji, a harmadik helyen pedig Bassam Abu Bakr osztozott. Dr. Fadi ElHusseini palesztin nagykövet hozzászólásában elmondta, hogy a palesztin ember, különösen a diákok támogatása és a beléjük való befektetés egy fejlett állam, és ezért fordítunk nagy figyelmet a diákjainkra.

Olvass tovább: Facebook oldal

“Palesztina sátorba látogat a parlament elnöke és helyettes államtitkára”: Palesztina gyerekeket ölel a budapesti gyermeknapon

További információért tekintse meg a Nagykövetség Facebook-oldalát

Dr. Zoltan Marian fogadása Palesztina magyarországi nagykövetségén

Dr. Fadi Elhusseini nagykövet fogadta Palesztina Állam Nagykövetségének székhelyén, Dr. Marian Zoltánt, a Debreceni Egyetem oktatóját, volt ügyészt és lányát, Dorina Marian kutatót, A hol Dr. Zoltán átadott 3 példányt (A világ vezetőinek aláírása- Ritka képek és történeteik) könyvéből. A könyv tartalmaz egy összeállítást fényképekből és levelekből, amelyeket a világ vezetőitől kapott, köztük Jasszer Arafat néhai elnök levele és egy aláírt fénykép. Dr. Zoltánt három dedikált példányt adott át a könyvéből, egy példányt Mahmúd Abbász Elnök úrnak, egyet a miniszterelnöknek Dr. Muhammad Shtayyeh és egyet Dr. Riad Malki miniszter úrnak.Figyelemre méltó, hogy Dr. Zoltán egy új könyv kiadásán dolgozik számos más vezetőről, amely az arab királyok és vezetők mellett Mahmúd Abbász elnök aláírásával.

További információért tekintse meg a Nagykövetség Facebook-oldalát

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) palesztinai látogatása

20.05.2023: A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa küldöttsége befejezte négynapos palesztinai látogatását, amelyet a palesztinai egyházak ügyeinek figyelemmel kísérésére létrehozott Felsőbb Elnöki Bizottság koordinált, és a Palesztin Állam magyarországi nagykövetségével együttműködve valósult meg. A látogatás számos találkozót foglalt magában nemzeti és vallási vezetőkkel, valamint helyszíni látogatásokat. A MEÖT küldöttségét Dr. Mohammad Shtayyeh miniszterelnök fogadta. Dr. Ramzi Khoury, a Palesztin Felszabadítási Szervezet Végrehajtó Bizottságának tagja és a Palesztinai Egyházi Ügyek Követésével Foglalkozó Felsőbb Elnöki Bizottság elnöke megbízásából a MEÖT küldöttsége találkozott az Elnöki Bizottság tagjaival, Dr. Varsin Aghabekianal és Musa Hadidal, valamint Raed Hanania úrral. A MEÖT küldöttsége találkozott Őexc. Teofilosz pátriárkával, a Szentföldi Egyházak Tanácsának elnökével, a Szent Város görögkeleti , Kyrios Kyrios Theophilos III. pátriárkával, a görögkeleti egyház pátriárkai helytartójával, Vindicttus metropolitával, a latinok Szent Katalin Egyházának pátriárkájával, Rami Askarieh atyával, és a szír ortodox érsek, Mar Antimos Jack Yacoubal, az evangélikus-lutheránus egyház érsekével, Sani Azaral, a latin püspök William Shomali jeruzsálemi és palesztinai pátriárkai helytartójával, a Szentföld Kusztódia helyettesével, Ibrahim Faltas atyával, a Dar Al-Kalima Egyetem elnökével és igazgatójával, Dr. Mitri Al-Rahebal, a lutheránus egyház korábbi püspökével, Munib Younanal, Afram Al-Suryan püspökkel és Ibrahim Azar püspökkel Dr. Jad Isaacal, az ARIJ Központ igazgatójával, George atyával a Kremisszán kolostorban és Gabriel Hanna professzoral, a Betlehemi Biblia Főiskola média igazgatójával. Találkozót tartottak továbbá Betlehem polgármesterével, Hanna Hanania úrral, Beit Sahour polgármesterével, Hani Al-Hayekkel, Dr. Jack Sarah-val, a Szentföld Kusztoszának helyettesével, Dr. Munther Ishaq tiszteletessel, a Közös Lista vezetőjével, Ayman Odeh arab Knesszet képviselőjével és Nassar Khamisszal, Magyarország palesztinai tiszteletbeli konzuljával. A MEÖT küldöttsége a látogatást az Elnöki Bizottság tagjaival, Dr. Kholoud Daibesszel, Jihad Khairral és Raed Hananiával, PR és média igazgatójával való találkozóval kezdte. A találkozókon kívül a MEÖT küldöttségének látogatása egy terepbejárást is magába foglalt, amely Jeruzsálem, Betlehem és Ramallah városait érintette, és amelynek során meglátogatták a Szent Sír templomot, a Születés templomát, a Szent Katalin latin templomot, Szent Jeromos barlangját a betlehemi Születés Temploma alatt a Biblia valaha lefordított legmaradandóbb változata, a Bölcsek Házát, Betlehem, ahol a küldöttség megismerkedett azokkal a történelmi szakaszokkal, amelyeken Betlehem keresztülment, valamint a Születés Templomának a történelem során történő újjáépítésének folyamatával. György atya kíséretében a MEÖT küldöttsége ellátogatott a Kremiszán kolostorba, ahol tájékoztatást kaptak a kolostor által 1885 óta napjainkig végzett szolgálatokról, valamint a megszállás elkobzási parancsairól az elválasztó (apartheid) fal meghosszabbítása érdekében. Az út során meglátogatták a Betlehemi Biblia Főiskolát, az Areej Intézetet, a Dar Al-Kalima Egyetemet, ellátogattak Jasszer Arafat sírjához és múzeumához, az ostromlott területre, és egy másik túrát tettek a palesztin táborok és az apartheid fal körül, ahol a küldöttség megismerhette a politikai- és terepviszonyokat, beleértve az izraeli telepesek támadásait és behatolásait a szentélyekbe, amelyek nem tesznek különbséget keresztények és muszlimok között, akár Jeruzsálemben, Betlehemben vagy más palesztin városokban. Ami számít, az a szent földön lévő palesztin jelenlét megcélzása, függetlenül annak vallási hátterétől. A küldöttségnek alkalma volt megismerni az izraeli megszállás folyamatos kísérleteit arra, hogy több területen ellenőrizze az egyházak tulajdonát képező ingatlanokat, valamint az izraeli politikát és törvényeket, amelyek célja az egyházakra kivetett illegális adók kivetése. Az ilyen politikákat a jeruzsálemi egyházak pátriárkái és vezetői kategorikusan elutasították, mivel azok közvetlenül a palesztinai keresztény jelenlét nehéz feltételeinek megteremtéséhez vezetnek, és sokakat arra kényszerítenek, hogy az ilyen izraeli intézkedések miatt elhagyják a szent földet. A küldöttségnek lehetősége volt arra is, hogy többet megtudjon az illegális telepbővítésekről, különösen Betlehemben, amelyek egy része az egyházakhoz tartozik. A küldöttséget tájékoztatták az Elnöki Bizottság szerepéről is a palesztinai keresztény jelenlét megteremtésében, különösen az olyan izraeli intézkedésekkel és politikákkal szemben, amelyek számuk jelentős csökkenését okozták, mint például a keresztény családok földjeinek elkobzása az apartheid fal javára, az engedélyezési politika, amely ezreket foszt meg Jeruzsálem városába való bejutástól, továbbá az “újraegyesítési” eljárás, amely megtiltja a nem palesztin férjeknek, hogy Palesztinába lépjenek vagy ott tartózkodjanak. Az izraeli megszállás által bevezetett egyesítési politika ezreket késztetett arra, hogy elhagyják Palesztinát, a szent földet, és egy másik országot keressenek, ahol minden család számára megvan ez az alapvető törvény: az egység.

A delegációt Kondor Péter evangélikus püspök vezette, es Gér András zsinati tanácsos . A küldöttség tagja volt még Papp János baptista egyházelnök, Khaled A. László metodista szuperintendens, Magyar Marius román ortodox esperes és Fischl Vilmos MEÖT főtitkár is. A látogatást követően a küldöttség megköszönte az Egyházi Ügy.

Palesztina jelen van- ezúttal Debrecenben

19.05.2023: Diákjaink látványos részvétele és lenyűgöző interakciója a Debreceni Egyetem Palesztina Pavilonjával a 2023-as Nemzetközi Élelmezési Napon, további 22 ország mellett. A palesztin diákok nemzeti ételeket (Maqlouba, Musakhan és Nabulsi Kunafa) szolgáltak fel, valamint matricákat és brosúrákat osztogattak Palesztináról. A fővárosból, Budapestről a nagykövetség csapata, Dr. Rawan Abuzarqa és Dr. Hossam Rajab is bevetésre került, csatlakozott diákjainkhoz és a többiekhez ezen a különleges alkalmon.

Palesztina kitüntetett részvétele a pécsi nemzetközi esten

18.03.2023: Palesztina Állam részt vett a Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi Estjén, ahol olyan pavilonnal vett részt, amely hagyományos palesztin termékeket, rajzokat és különböző műveket prezentált, valamint egy palesztin ételeket bemutató szekciót. Emellett dabke-bemutatót (palesztin folklór) tartott palesztin hagyományos ruhákban, valamint egy rövidfilmet is bemutatott, amely Palesztina és a palesztinai élet különböző jeleneteit és oldalait mutatta be.

Annak érdekében, hogy több hidat építsünk a magyar civil társadalommal való együttműködésre: Elhusseini nagykövet számos magyar méltóságot fogad

16.02.2023: Dr. Fadi Elhusseini nagykövet ma számos prominens magyar méltóságot és személyiséget fogadott, megvitatták, hogyan lehetne diverzifikálni és fokozni a palesztin jelenlétet a magyar civil társadalomban, valamint hogyan lehetne több hidat építeni mindkét nemzet javára.

Interjú Dr. Elhusseini palesztin nagykövettel a Magyar- Palesztin kapcsolatokról, a Szent Földről és sok másról – Hello Magyar

Olvassa el itt: https://hellomagyar.hu/2023/02/14/interju-a-magyarorszagi-palesztin-nagykovettel-izraelrol-a-magyar-palesztin-kapcsolatokrol-a-szent-foldrol-es-sok-masrol/?fbclid=IwAR198uEUkEYp4tevVHBAHGj2LACmNnpAptlPwr1-QMJE8yaGWUi1NVVYRDU

2022

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes fogadta Dr. Fadi Elhusseini palesztin nagykövetet

10.11.2022: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke ma a Karmelita kolostorban fogadta Dr. Fadi Elhusseini palesztin nagykövetet. A találkozón több kérdés is szóba került, többek között a politikai fejlemények és Magyarország megingathatatlan támogatása a kétállami megoldás mellett. Mindkét fél hangsúlyozta a két ország közötti kapcsolatok előmozdításának fontosságát minden szinten és minden területen, beleértve a keresztény együttműködést, az akadémiát, a tudományos kutatást, a turizmust és a kultúrát.

a palesztin és a magyar keresztény egyházak kapcsolatának erősítése.

07.11.2022: A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) Elnökségi ülésén látogatást tett Dr. Fadi Elhussieni palesztin nagykövet. Megbeszélést folytatott Steinbach József püspökkel és a megjelent egyházi vezetőkkel. Egyeztettünk a palesztin és magyar keresztény egyházak kapcsolatának erősítéséről.

Arab nyelvű Koránnal és arab nyelvű Bibliával gyarapodott a Néprajzi Múzeum

25.10.2022: Szent könyveket, arab nyelvű Koránt és Bibliát adományozott a Néprajzi Múzeum számára a Palesztin Nagykövetség. Palesztina és Magyarország közti kulturális hídépítés a cél. A múzeumi gyűjteménybe kerülő Szent Koránt az Al-Aksza mecset sejkje ajánlotta fel. A mecset az iszlám harmadik legszentebb helye, Jeruzsálem (Palesztina) történelmi óvárosának déli részén. Az arab nyelvű Biblia a szentföldi kusztódia felajánlása. A könyv a betlehemi Születés Templomának ajándéka. A míves kiadványokat Dr. Fadi Elhusseini Palesztina magyarországi nagykövete adta át ünnepélyes keretek között Dr. Kemecsi Lajosnak, a Néprajzi Múzeum főigazgatójának. “A Néprajzi Múzeum a nemzetközi kapcsolatait folyamatosan kiemelt fontossággal kezeli. A tudományos együttműködések, vándorkiállítások, konferenciák mellett a diplomáciai kapcsolatok is nagy jelentőséggel bírnak a múzeum életében.” – mondja Kemecsi Lajos, a múzeum főigazgatója. “A Néprajzi Múzeum számára történő felajánlásunk összhangban van azzal a mély meggyőződésünkkel, hogy a múzeumok fontosak és nemes üzenetet hordoznak a kultúra számára.” – fejezte ki Dr. Fadi Elhusseini. A Néprajzi Múzeum Európa egyik legkorábbi néprajzi múzeumaként 1872 óta gyűjti, archiválja, óvja, kutatja és közvetíti a magyarországi, az európai és az Európán kívüli közösségek hagyományos és modern kulturális emlékeit. Tárgyak, képek, szövegek, hangok és gondolatok gyűjteménye, amely a világ megismerésének gazdag és sokrétű forrása. Gyűjteményének és tudáskészletének köszönhetően a múzeum kiindulópontot jelent a kulturális emlékezet, a kulturális sokszínűség megértéséhez és tiszteletéhez. Ebben a törekvésben fontos szerepet játszanak a felajánlások révén gyűjteménybe érkező szent könyvek.

Bahgat Iskandar közreműködik a Palesztin Nemzeti Könyvtárban

04.10.2022: A Palesztin Állam Magyarországi Nagykövetségének székhelyén, ünnepélyes keretek között adták át Bahjat Iskandar (szíriai származású) magyar művész alkotásaiból készült könyvét, amelyet a Palesztin Nemzeti Könyvtárnak ajándékozott. A könyv Bahjat Iskandar művész elmúlt 50 évének összes munkáját tartalmazza. A Palesztin nagykövet, Dr. Fadi Elhusseini, átvette a könyvet, és köszönetét és elismerését fejezte ki Bahjat Iskandar művésznek ezért a kedves gesztusért. A nagykövet úr átadta a Palesztin Nemzeti Könyvtár elnökének, Issa Qaraqi üdvözletét, aki méltatta a kezdeményezést. A magyar művész a maga részéről büszkeségét és boldogságát hangsúlyozta, hogy átadhatta könyvét, amely minden munkáját tartalmazza, Palesztinának és a Palesztin Nemzeti Könyvtárnak. kifejezte büszkeségét, hogy könyve található lesz ezek között a kötetek, könyvek és kéziratok között, amelyek mindenki számára elérhetőek lesznek a Nemzeti Könyvtárban. Elhusseini nagykövet szimbolikus ajándékkal ajándékozta meg a magyar művészt szíves kezdeményezése elismeréseként.

A Zászló Napja – A palesztin zászló felvonása különböző magyar városokban

2022.09.30.: A Palesztin Zászló Napján egyidőben feszült ki a palesztin zászló több magyar városban. A Palesztin Állam Magyarországi Nagykövetsége, a Fatah Magyarországi szervezete és palesztin diákok vettek részt a szimbolikus megmozdulásban, annak a napnak az emlékére, amikor a Palesztin Állam elnöke, Mahmúd Abbász 2015-ben először tűzte ki a palesztin zászlót az ENSZ New-York-i székhelyén a többi tagállam zászlajával együtt.

Palesztin megjelenés a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

2022.09.29.: A Palesztin Állam részt vett a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, ahol arab és magyar nyelvű könyvek tucatjait mutatta be. A könyvek között volt két palesztin novella magyar fordítása is: a néhai palesztin író, Ghasszán Kanafáni Lángoló ég alatt című műve, valamint a palesztin író, Adania Shibli Egy apró részlet című regénye. A standon elérhető volt számos novella, Palesztináról és a palesztin szabadságharcról szóló magyar és arab nyelvű kötet. A Palesztin Állam Nagykövetsége apró ajándékokkal, valamint turisztikai kiadványokkal várta látogatóit. Dr. Fadi Elhusseini nagykövet úgy nyilatkozott az eseményről, hogy “Palesztina sok mindent tud nyújtani Magyországnak és az egész világnak. A palesztin kultúra és történelem gazdagságát meg kell osztanunk másokkal.”

Palesztin diplomáciai tevékenység Magyarországon

2022.09.29.: A Palesztinát képviselő Dr. Fadi Elhusseini nagykövet számos diplomáciai és hivatalos eseményen és megmozdulásban vett részt Magyarországon. Elhusseini nagykövet részt vett a Szaúd-arábibiai Királyság nemzeti napján, a német egység napján, valamint Dél-Korea nemzeti napján. Palesztina részt vett a CEPOL éves konferenciáján. Elhusseini találkozott ecuadori nagykövettel, Őexc. Jose Luis Salazarral. A találkozó során egyeztettek a két diplomáciai képviselet együttműködési módjairól.