MIÉRT ÉREDMES PALESZTINÁBAN BERUHÁZNI

Stratégiai fekvése és az infrastruktúra széles körű fejlesztésének szükségessége miatt Palesztina kiaknázatlan feltörekvő piac, amelyben hatalmas befektetési potenciál rejlik. A palesztin gazdaság egy piacalapú gazdaság, amelyben vezető szerepet játszik a magánszektor.

PIPA

10 motiváló tényező a palesztinai befektetésekhez :: Célágazatok :: Ipari ingatlanok :: Befektetők számára biztosított kiváltságok :: Beruházási feltételek :: A projekt tulajdonjoga :: Hogyan lehet jelentkezni

A Nemzetgazdasági Minisztérium nagy figyelmet fordít a megállapodásokra és konferenciák tartására annak érdekében, hogy befektetőket vonzzon Palesztinába. A Palesztin Befektetési Törvényt 2014 végén módosították azzal a céllal, hogy ösztönözzék a helyi és külföldi befektetéseket, valamint ehhez kapcsolódóan számos gazdasági jogszabályt készítettek elő, illetve módosítottak. Tekintettel a politikai események alakulására és azt azt kísérő eseményekre, Palesztina megnyitotta a befektetési területe a különböző gazdasági ágazatokban, az 1998 évi 1. sz. Palesztin Befektetési Törvény előírása szerint, annak érdekében, hogy ösztönözze a palesztinai befektetést. Ezen törvény adta jogi keret garantálja a palesztin és nem palesztin befektetők számára a szükséges védelmet és a befektetett alapok számára a szükséges garanciát, megkönnyítve számukra az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalát. A törvény számos ösztönzőt és mentességet biztosított a befektetőknek. A törvény előírta továbbá egy állami befektetési hatóság létrehozását is, Palesztin Felsőbb Beruházásfejlesztési Hatóság néven, amely önálló jogi személyiséggel rendelkezik.

Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium

10 motiváló tényező a palesztinai befektetésekhez

 1. Dinamikus gazdaság és éves gazdasági növekedés: a gazdasági növekedés Palesztinában elérte az 5,9%-ot 2012 -ben, a GDP éves növekedésével együtt, míg a külföldi befektetések 2,6%-os növekedést értek el 2012-ben. A gazdasági mutatók általános növekedést mutattak a különböző gazdasági mutatókban.
   
 2. Ösztönzőcsomag szerződés: lehetővé teszi, hogy a PIPA és igazgatótanácsa a vezető projektek számára további ösztönzőket biztosítson az ágazatok vagy a projekt földrajzi elhelyezkedése szerint.
 3. Palesztina szűz föld a különféle befektetések számára: Palesztina a termelési lánc kiépítésének és bővítésének szakaszában van, melynek célja, hogy kielégítse a növekvő helyi piacok igényeit. Minden gazdasági ágazat számos befektetési lehetőséget rejt magában.
 4. Infrastruktúra és kommunikációs hálózat: Versenyképes szolgálatások állnak rendelkezésre az infrastruktúra, különösképpen a vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs hálózatok, valamint a jól fejlett adatrendszerek terén.
   
 5. Minősített ipari övezetek: az ipari övezetek által kínált szolgáltatások, a fejlett infrastruktúra és a beruházások számára nyújtott ösztönzők megerősítették a beruházások sikerét. Emellett a beruházás regisztrációja és a szolgáltatások engedélyezése megkönnyíti a projektek nyilvántartásba vételének és elindításának megkönnyítését. Számos ipari övezet található Palesztinában: a betlehem ipari övezet, a jerikói agrár-ipari övezet és a gázai ipari város. Két ipari övezet még mindig az építési fázisban van: a jenini és a tarqoumiai ipari övezet.
   
 6. Stratégiai elhelyezkedés: Palesztina a világ szívében helyezkedik el, összekötve Ázsiát, Afrikát és Európát. A Földközi-tenger és a Vörös-tenger partján fekvő Palesztina sokak számára bír turisztikai vonzerővel a vallási emlékműveknek, régészeti területeknek, a meleg időjárásnak vagy a gazdag kulturális örökségnek köszönhetően.
   
 7. Képzett munkaerő: Palesztina bővelkedik az iskolázott és jól képzett (szakképzett) munkaerőben, amely a lakosság 43,6%-át teszi ki.
   
 8. Megfelelő munkakörnyezet: a jogi környezet, a törvények és a rendeletek megléte garantálja az egészséges beruházási környezetet. A palesztin kormány jelentős erőfeszítéseket tett, hogy biztosítsa a megfelelő létesítményeket és támogassa a befektetőket a Palesztin Befektetésösztönzési Ügynökség (Palestinian Investment Promotion Agency, PIPA) létrehozásával, hogy tanácsokkal, támogatással és utógondozási stratégiával ösztönözze a befektetőket palesztinai beruházásra.
   
 9. Hozzáférés a világpiacokhoz: több mint 11 kereskedelmi megállapodással Palesztina számos széles spektrumú piachoz, régión belüli és egyszerűsített eljáráshoz és vámkezeléshez fér hozzá, amelyek megkönnyítik a nemzetközi piacra jutást, ahogy a palesztin termékekre kötött preferenciális szerződések is a 350 millió fogyasztóból álló arab világban.
   
 10. Finanszírozáshoz való hozzáférés: különféle jó pénzügyi rendszerek, finanszírozás és hitelezés, könnyű és rugalmas finanszírozási programok szolgálják ki a befektetők igényeit.

  Forrás: PIPA

OLDAL TETEJÉRE

Célágazatok

/Angol nyelvű információk érhetők el a linkekre kattintva/

ICT

Ipari ingatlanok

/Angol nyelvű információk érhetők el a linkekre kattintva/

Befektetők számára biztosított kiváltságok

A palesztin befektetési törvény nem zár ki egyetlen palesztin, arab vagy külföldi befektetőt sem az általa nyújtott előnyökből, és a törvény lehetővé teszi a befektetők számára, hogy bármely projektbe befektessenek Palesztina valamennyi gazdasági ágazatában.

Mentesség a gépekre, berendezésekre és a nyersanyagokra kivetett jövedelemadó, vámok és forgalmi adó megfizetése alól öt év határozott időtartamra, valamint a nettó nyereségre kivetett adó százalékos csökkentése a projekt-tőke nagyságának függvényében további húsz évig.

További kivételes mentesség jár azon projektek számára, amelyek termelése legalább 25%-ban exportra irányul, feltéve, hogy termékeik nemzeti hozzáadott értéke nem tér el a teljes költség 30%-ától. A törvény további ösztönzőket hagyott jóvá az exportra szánt mezőgazdasági projektek számára.

A törvény biztosítja, hogy a beruházó alapvető jogai – állampolgárságától függetlenül – ne sérüljenek, mivel megtiltja bármely beruházás államosítását vagy elkobzását, tekintet nélkül állampolgárságára, vagy bármilyen olyan intézkedést, amely beleegyezése nélkül megfosztja a beruházót a projektje feletti ellenőrzéstől.

A nem palesztin befektető számára a hatályos törvényeknek megfelelően biztosított az állandó tartózkodáshoz való jog, és ez a jog a projektben dolgozó technikusok és szakemberek számára is biztosított. A külföldön élő palesztin, aki valamely szektorban projektet nyújt be, családegyesítésre lesz jogosult és személyi igazolványt kap.

A törvény garantálja az átutalás szabadságát a pénz korlátozása nélkül, legyen szó tőkéről, nyereségről, bérről stb., valamint a kemény valuta mozgásának teljes szabadságát.

A projektek garanciákat és biztosításokat élveznek különböző nem gazdasági kockázatokkal szemben.

Az ezen törvény rendelkezései által kedvezményben részesülő projekt gazdájának jogában áll értékesíteni a mentesített tárgyi eszközöket egy másik, azonos kiváltságokat élvező projekt számára, amennyiben ehhez a beruházási hatóság hozzájárul.

Amennyiben a projektet az egyik területről a másikra helyezik át, az a kedvezőbb terület új kiváltságait élvezi.

Valamennyi beruházás a nemre, fajra, vallásra való tekintet nélkül végzi tevékenységét a számára kiadott engedélynek megfelelően, akár helyi munkavállaló alkalmazásakor, akár szükségleteik beszerzésekor.

A törvény lehetővé teszi a kis méretű tőke tulajdonosai számára, hogy részesüljenek az előnyeiből. A vitarendezés terén a palesztin bíróságok rendelkeznek hatáskörrel és joghatósággal, és bármelyik vitás vevő félnek jogában áll a vitát független, kötelező érvényű választottbíróság elé terjeszteni.

A törvény lehetővé teszi Palesztina különleges státuszának kiaknázását, amely globális kvótákat biztosít a piacokon a beruházó számára annak érdekében, hogy termékeit vámterhek nélkül exportálhassa az amerikai, európai és arab piacokra (“elsőbbségi jog”).

Segítségnyújtás a hitelezőktől való kedvezményes hitelfelvételben, segítségnyújtás a termeléssel és a piacokkal kapcsolatos statisztikák beszerzésében, segítségnyújtás és önkormányzati szolgáltatások nyújtása.

A regisztrációs eljárások megkönnyítése a kormányhivatalokban a kormányzati bürokrácia elkerülésével. A törvény megkönnyíti a beruházók országon belüli és országon kívüli mozgását is.

A törvény előírja, hogy a beruházási jóváhagyás annak kiadásától számított hat hónapig érvényes, és a tulajdonos joga elvész, amennyiben nem kezdi meg a projekt megvalósítását ez alatt az idő alatt, és a beruházási jóváhagyás nem mentesíti az összes engedély és más dokumentum beszerzése alól.

OLDAL TETEJÉRE

Beruházási feltételek

A beruházási projekt jóváhagyásához két feltételnek kell teljesülnie:

Be kell szerezni a szükséges engedélyeket az illetékes hatóságoktól.
A 23. cikk értelmében a projekt tőkéje nem lehet kevesebb, mint 100.000 USD, amelyet tárgyi eszközök vásárlására kell fordítani, amelybe nem számít bele a föld és az ingatlan.
A projekt tulajdonosainak rendelkezniük kell az általános saját tőke legalább 1/3-ával, míg a közönséges vállalkozásoknak és az egyéni projekteknek rendelkezniük kell a teljes tőkével.

A foglalkoztatással kapcsolatban:

A) A projektben dolgozók nagy része palesztin kell legyen.
B) A termelésben részt vevő dolgozók száma nem lehet kevesebb 10 palesztin dolgozónál.

C) Más projektek: az igényeiknek megfelelően, feltéve, hogy a működés és a termelés időszakában legalább 15 dolgozó palesztin.

A jóváhagyás feltételei:

 • A projekt gazdasági megvalósíthatósági tanulmánya, amennyiben lehetséges.
 • Cégbejegyzés, vagy egyéni vállalkozás esetén partnerség vagy kereskedelmi nyilvántartásba vétel.
 • A köz- és magánterület meghatározása, tulajdoni lapok vagy bérleti szerződések és szükséges térképek.
 • A berendezésekre, eszközökre és gépekre vonatkozó katalógusok, ajánlatok benyújtása.
 • Adópartner hiánya vagy pénzügyi elszámolás.
 • A szükséges engedélyek az illetékes hatóságoktól.

OLDAL TETEJÉRE

A projekt tulajdonjoga

A projekt lehet egyedi, közös vagy vegyes, a tőke tulajdonviszonyaitól függően.

 • Magánprojekt helyi palesztin tőkével.
 • Közös palesztin helyi tőkével megvalósuló projekt.
 • Helyi palesztin és külföldi palesztin tőkével megvalósuló vegyes projekt.
 • Palesztin és külföldi tőkével megvalósuló projekt.
 • Külföldi tőkével, feltételekkel megvalósuló projekt.

A beruházási terv prioritásai:

A biztosítási vállalkozások kivételével valamennyi beruházás élvezi a törvény által biztosított ösztönzőket. Továbbá az ingatlanok – a fejlesztési projektek kivételével, a jelzáloghitellel foglalkozó vállalkozások kivételével a bankok és pénzügyi intézmények.

Hogyan lehet jelentkezni

 1. A kérelmet személyesen vagy megbízotton keresztül lehet benyújtani egy befektetési formanyomtatványon a külföldön élő palesztinoknak.
 2. Az alábbi dokumentumokat kell csatolni a kérelemhez:
  a. útlevél vagy dokumentum másolata.
  b. Születési anyakönyvi kivonat.
  c. Látogatási engedély, ha van.
  d. A projekt megvalósíthatósági tanulmánya.
  e. Tulajdonjogi okirat vagy bérleti szerződés.
  f. Tanúsítványok, diploma, tapasztalat és ismeretek.
  g. A projekt finanszírozására való pénzügyi képességet igazoló igazolások.
  h. Partnerség esetén cégbejegyzési kivonat.

OLDAL TETEJÉRE