Szerző: Fadi

2024. február Palesztina Álam Magyarországi Nagykövetségének nyilatkozata

Palesztina Álam Magyarországi Nagykövetségének nyilatkozata

2024. február – Palesztina Álam Magyarországi Nagykövetségének nyilatkozata

Palesztina Álam Magyarországi Nagykövetségének nyilatkozata

Exkluzív interjú a Palesztina nagykövettel az ICJ döntése alapján

Exkluzív interjú a Palesztina nagykövettel az ICJ döntése alapján

KÉRDÉS: Mi a véleménye a Hágai Nemzetközi Bíróság Izrael elleni döntéséről? Láthatjuk ennek a döntésnek a hatásait?

Ez a döntés nagyon fontos Palesztina számára, különösen azért, mert most először vonják felelősségre Izraelt. Tisztában vagyunk azzal, hogy az ICJ* határozatai érvényesíthetőek és kötelező erejűek, és az államoknak minden intézkedést meg kell tenniük a határozat végrehajtása érdekében.
Az ICJ számos módon jelentős hatással lehet az elszámoltathatóságra, valamit hatást gyakorolhat a felelősségre vonásban például azzal, hogy rögzíti az áldozatok tapasztalatait, megjelölve a támadókat, illetve nemzetközi precedenst teremt. Lényegében nagyobb nemzetközi nyomásgyakorlás Izraelre, hogy állítsa le népirtó háborúját. Amennyire látjuk, ennek a döntésnek olyan politikai következményei vannak, amelyek a megszállt területek meghatározását illetően egyéb jogi következményekhez is vezethetnek. Az ügy alapját a Gáza elleni izraeli agresszió képezi, amely megsérti az ENSZ 1948-as népirtásról szóló egyezményét (melyet 153 ország ratifikált). Ha népirtással vádolják Izraelt és ismét a nemzetközi jog megsértésén érnék, az nemzetközi botrányt jelentene Izrael és szövetségesei számára. Ezzel Izrael a becstelen országok közé sorolódna. Ez csapás Izrael hírnevére és befolyásolhatja a nemzetközi jogot, különösen a népirtást komolyan vevő országokkal fenntartott kapcsolataira vonatkozóan. Ráadásul ez az eset precedens értékű, mivel ez az első olyan ügy, amelyet az ICJ a Gázai övezet ostromával kapcsolatban tárgyal. Valószínűleg azonban eltart egy darabig, amíg a bíróság teljes körű döntést hoz arról, hogy Izrael követett-e el népirtást Gázában. Ez a döntés azonban jó alapot biztosítana a későbbiekben az egyéni ítéletekkel kapcsolatosan is az ICC*-ben. A több száz nemzetközi jogász színre lépése véget vetett az Izrael elleni jogi lépésektől való félelemnek. Végül érezzük a nemzetközi és intézményi szolidaritást, 2024. január 26-án az ICJ 17 tagú testülete nagy többséggel szavazta meg Dél-Afrika követeléseit, és átmeneti intézkedésként, a bíróság a népirtó cselekmények beszüntetését és az ellenségeskedés leállítását (tűzszünet) rendelte el. Az intézkedések olyan fontos elemeket foglalnak magukban, mint a humanitárius segítségnyújtás engedélyezése, a provokáció megelőzése és megbüntetése, valamint hatékony intézkedések megtétele a bizonyítékok megsemmisítésének megelőzésére és védelem a bizonyítékok elpusztítása ellen. Ez két dolgot feltételez; Az első azt bizonyítja, hogy komoly kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Izrael – valójában – a népirtás bűntettét követte volna el, és rámutat arra, hogy a bíróság elutasította Izrael összes érvét, beleértve a “polgári lakosság kerülését (a támadások során)”. Más szavakkal, Izrael nem tudta meggyőzni az ICJ-t arról, hogy az önvédelemhez való joga alapján és a nemzetközi joggal összhangban járt el, sem arról, hogy nem történt humanitárius katasztrófa. Az ideiglenes intézkedéseket a bíróság prioritási szabályainak megfelelően az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé terjesztették. Ennek megfelelően a Biztonsági Tanácsnak, tudomásul véve, hogy a harmadik államok tudatában vannak a népirtás súlyos veszélyének, minden megfelelő intézkedést meg kell tennie annak végrehajtása érdekében.
Az ENSZ Közgyűlése arra is jogosult, hogy kizárja az Egyesült Nemzetek Szervezetének bármely tagját, aki tudatosan és kitartóan megsérti az Egyesült Nemzetek Alapokmányának alapelveit.

*ICJ: A Hágai Nemzetközi Bíróság – az Egyesült Nemzetek Szervezetének elsődleges bírói szerve.

*ICC: A Nemzetközi Büntetőbíróság (angolul International Criminal Court, ICC vagy ICCt ) 2002-ben alakult állandó bírósága népirtással, emberiesség elleni bűncselekményekkel, háborús bűncselekményekkel és az agresszió bűntettével gyanúsított egyének felelősségre vonására a hatásköre.

KÉRDÉS: Ki fogja megállítani Izraelt, amely még az ENSZ határozataival is szembeszáll? Mit lehet még tenni az izraeli megszállás és támadások megállítása érdekében?

Izrael napról napra egyértelműen bizonyítja, hogy “a törvények felett álló állam”. Az izraeli kormány, tisztviselők, katonák és a média úgy viselkednek, mintha a törvények felett állnának. Ha bármely más kormány vagy állam bármi hasnlót merne tenni vagy mondani, amit az izraeli kormány és tisztviselők tettek, azonnal kemény vádakkal és jogi lépésekkel kellene szembenéznie. Figyeld viselkedésüket, figyeld beszélgetéseiket, provokációikat, észrevehető rajtuk az arrogancia és a büntetlenség érzése. Izrael 75 éven keresztül mészárlásokat, kollektív büntetést és szégyenletes bűncselekményeket követett el, és megúszta. Az illegális településépítés és -bővítés, a telepesek terjeszkedései a megszállt palesztin területeken soha nem álltak le, veszélybe sodorva a kétállami megoldás politikai horizontját. Közel egymillió ember él illegális izraeli telepeken, amelyek közszolgáltatással és utakkal vannak ellátva, ami a palesztin polgárok számára tiltott és ehhez hozzáférés nem biztosított számukra. Ez az apartheid legtisztább példája, nem beszélve a fegyveres telepesek fegyvertelen palesztin civilek elleni terrorizmusáról. Meg kell állítani a Gáza elleni izraeli támadásokat. Legalább 26.637 ember vesztette életét Izrael válogatás nélküli gázai bombázásaiban, az ostromlott gázaiak embertelen életkörülményei, az éhínség, betegségek további halálesetekhez vezetnek. Ebből a megfigyelő arra a következtetésre jut, hogy Palesztinában nincs humanitárius válság, vagy nincs szüksége pénzügyi támogatásra, mert mindezek a dolgok, amiket lát, a megszállás közvetlen következményei, és a megszálló hatalom által elkövetett szörnyű bűnök és atrocitások ilyen szörnyű körülményeket teremtettek. A kulcs továbbra is a megszállás: a megszállás befejezése. Amint őexcellenciája Mahmúd Abbász, Palesztina elnöke megosztotta a világgal, az izraeli megszállásnak véget kell vetni. A megszálló hatalomnak ki kell vonulnia az 1967-ben elfoglalt palesztin területekről, beleértve Jeruzsálemet is. Az együttműködés nem más, mint a szűk körű érdekek választása az értékek helyett. Egyetlen önmagát tisztelő állam, – amely betartja az egyetemes erkölcsi irányelveket – sem fogadhatja el Izrael véres tetteit. A probléma megoldásához meg kell küzdeni a kiváltó okokkal, meg kell állítani Izrael büntetlenségének körforgását. Ehhez kollektív nemzetközi erőfeszítésekre van szükség, hogy véget vessünk ennek a gyarmati projektnek. Szankciók, bojkott és a gyilkosok és bűnözők megbélyegzése szükséges minden módon és formában. Ha Izrael továbbra is szembeszáll az ENSZ határozataival, a nemzetközi közösség akaratának erősebbnek kell lennie. Ezért minden, az izraeli megszálláshoz kapcsolódó gazdasági, politikai, diplomáciai és jogi kapcsolatot helyesen kell kezelni. Mindeközben a palesztin vezetés kifejezte, hogy nemzetközi közvetítésre van szükség a béketeremtés és az igazságszolgáltatás helyreállításában, a határok meghatározása és a végleges státusszal kapcsolatos kérdések ENSZ-határozatokkal összhangban történő megoldása érdekében. Jóllehet egyértelmű, hogy a folyamatos megszállás instabilitást okoz, fontos, hogy a kecske is jóllakjon, de a káposzta is megmaradjon. Végül, minden szenvedés ellenére a palesztin nép nemzedékről nemzedékre soha nem fog megállni, és fel fog emelkedni, mint mindig. A palesztinok megőrizték és meg is fogják őrizni létüket és identitásukat. A palesztinok nem rogynak le, nem adják meg magukat, nem hagyják el földjüket, és felszabadulásukig földjükön maradnak.

KÉRDÉS: Izrael Gáza elleni támadásai növelik a regionális háború kockázatát. Mi a véleménye a regionális háború forgatókönyvéről?

Továbbra is bízom a jobb regionális és globális jövő érdekében tett nemzetközi erőfeszítésekben, de emlékeztetnem kell önöket, hogy a palesztin helyzet stabilizálása sarokköve lesz a térségben a helyzet tovább gyűrűzésének megelőzésében. Valójában a folyamatos izraeli megszállás megerősítette a palesztin vezetés által kifejtett, békével és stabilitással kapcsolatos félelmeket. Palesztina földrajzi előnyökkel rendelkező, gazdag földterület, sok természeti erőforrással, stratégiai kereskedelmi központ és tengerparti báj öleli körbe. Az izraeli megszállás megszüntetésére és a palesztin állam megvalósítására irányuló erőfeszítések kudarca vákuumot hoz létre a térségben, turbulencia és instabilitás forrása lesz, és ami a legrosszabb, további izraeli jogsértésekhez vezet. Nem szabad elfelejteni, hogy a gázai háború visszhangja hihetetlen és elképesztően súlyos lesz. Az izraeli atrocitások és a tűzszünet végrehajtásának nemzetközi kudarca minden bizonnyal komoly hatással lesznek a térségre, különösen mivel Izrael jogsértései és az erőforrások ellopása túlnyúlik Palesztina határain. Más szóval, nem lehet béke és stabilitás mindaddig, amíg az izraeli megszállás véget nem ér, és nem jön létre egy független palesztin állam, amelynek fővárosa Jeruzsálem.

FORRÁS: Siren Haber
https://www.sirenhaber.com/uadin-israil-karari-filistinli-buyukelci-fadi-el-husseini-siren-habere-konustu

Nyilatkozat az ICJ megjegyzéseiről

Statement on ICJ Notes

Palesztina Állam Magyarországi Nagykövetségének nyilatkozata

Palesztina Állam Magyarországi Nagykövetségének nyilatkozata

Sajtóközlemény – izraeli támadás Gázában

Sajtóközlemény – izraeli támadás Gázában

Sajtónyilatkozat

Meglepő módon a hivatalos magyar elítélő, részvétnyilvánító, jókívánságokat megfogalmazó és az “önvédelemhez való jogot” elismerő nyilatkozatok gyorsan ömlenek, ha egyrészt Izraelről van szó, másrészt érthetetlen hallgatássá válik, ha Palesztináról és a palesztinokról van szó.

Az erkölcs rendszere oszthatatlan, és az értékek és elvek nem tekinthetők meg az egyik régióban, és nem hagyhatók figyelmen kívül a másikban. A terrorizmus terrorizmus marad, bárhol is történik, függetlenül a bűnöző nevétől vagy az áldozat hátterétől.

Fegyvertelen palesztin civileket – gyerekeket, nőket és időseket – naponta ölnek meg, nyíltan és mindenki tudtával. Izraeli mesterlövész megöl (előre megfontolt szándékkal) egy palesztin újságírót (Shireen Abu Akleh), és izraeli katonák rendszeresen célba vesznek palesztin újságírókat és emberi jogi szervezeteket. Palesztinokat tartóztatnak le – rabolnak el – minden vád nélkül, otthonaikat a megszálló erők lerombolják, milliószámra ostromolják, házaikat kifosztják, földjeiket ellopják illegális települések építéséhez, pénzüket a megszállók kalózkodásának vetik alá, forrásaikat elrabolják, sőt fiaik holttestét is elrabolják, és mi mégis a magyar kormány elítélésére vágyunk! Nem elítélendő ez az állami terrorizmus!

Fegyveres telepesek bandái az izraeli megszálló erők (IOF) védelmében fegyvertelen palesztin civileket támadnak, felgyújtják házaikat, mecseteiket, templomaikat, földjeiket és termésüket. Ez nem elítélendő terrorizmus? Ez nem egy olyan cselekmény, amely szükségessé tesz egy nyilatkozatot, amely “elismeri Palesztina elidegeníthetetlen jogát az önvédelemre és polgárai biztonságának garantálására”, vagy ez a jog kizárólag Izraelnek és polgárainak garantált?

Palesztin Állam magyarországi nagykövetsége, elismeri, hogy Magyarország elkötelezett a nemzetközi jog és a nemzetközi törvényesség mellett. A nagykövetség elismeri azt is, hogy Magyarország elutasítja a kettős mércét, és nagyra értékeli az emberi életeket, jogokat és egyenlőséget.

Mindezt szem előtt tartva, egyrészt a palesztin és a magyar nép közötti barátságot méltányolva, másrészt a megszállás és annak gyakorlata, az állampolgárok elüldözése és a nemzeti föld nagy területeinek elcsatolása okozta fájdalmak tudatában nem várhatunk mást, mint hogy a magyarok határozottan kiálljanak a palesztin állampolgárok, földjeik és otthonaik ellen elkövetett bűncselekmények ellen és elítéljék azokat, támogassák az igazságosságot és törvényes cselekedetet, nevén nevezve a dolgokat: a megszállás törvénytelen és erkölcstelen.

VÉGE

Palesztina Állam Nagykövetsége Magyarországon

Budapest 2022. November 25-én

Sajtóközlemény – izraeli támadás Gázában

Sajtóközlemény – izraeli támadás Gázában

A Naqab és a történelmi igazságtalanság

Közlemény a palesztin néppel való szolidaritás nemzetközi napja alkalmából

2021. november 29.

A palesztin néppel való szolidaritás nemzetközi napja alkalmából üdvözöljük Palesztina azon barátait Magyarországon és szerte a világon, akik támogatásukról és szolidaritásukról biztosították a palesztin népet a függetlenség kivívására és a szabad Palesztina Állam – melynek fővárosa Jeruzsálem – megteremtésére irányuló jogos törekvéseikben. Több mint 70 éve már, hogy a palesztinok a megszállástól szenvednek: ezrek és ezrek vesztették életüket, tízezrek sebesültek meg, a megszállók százezreket vettek illegálisan őrizetbe, házakat romboltak le, földeket dózeroltak le, fákat csavartak ki – a palesztin nép azonban minden nehézség ellenére állhatatosan és dacosan továbbra is ottmaradt a saját földjén.

Idén a palesztin néppel való szolidaritás nemzetközi napjáról a COVID-19 világjárvány továbbterjedése mellett emlékezünk meg, amely tovább meríti az erőforrásokat és a teljesítőképességet, mintha a megszállás járványa nem lenne elegendő teher. A súlyos világjárvány sem tántorította el a megszállókat a gyilkolástól és az elnyomástól. Sőt, fenntartotta a Gázai övezet indokolatlan és törvénytelen ostromát, közömbös maradt a világjárvány nyomán kialakult súlyos egészségügyi helyzet és orvosi szükségletek, valamint a véres agresszió által okozott nagymértékű elhalálozás és pusztítás iránt. A megszálló rosszindulatúan kihasználta, hogy a világ a világjárvánnyal van elfoglalva, és megszilárdította gyarmati gyakorlatát Ciszjordániában és a megszállt Jeruzsálemben, intenzívebbé tette a biztonsági ellenőrzőpontokat Ciszjordánia egész területén. Fokozta a települések építését, felgyorsította az otthonok lerombolását és az őslakos palesztinok elűzését, szabad kezet adva a telepeseknek és megvédve őket, hogy megtámadják a fegyvertelen palesztin polgárokat és földjeiket, otthonaikat, ingatlanjaikat, fáikat, imahelyeiket, sőt temetőiket is. Folytatta azon próbálkozásait, hogy különféle módokon tegye nehezebbé a jeruzsálemi palesztinok életét azzal a céllal, hogy távozásra kényszerítsék őket, ezáltal megváltoztatva a Szent Város demográfiáját. Még a palesztin foglyokat sem kímélték: több tucatnyit szigeteltek el, százakat nyomtak el, és elhanyagolták az összes fogvatartott orvosi ellátását.

Mindezek ellenére a palesztinok semmi jelét nem mutatták a meghódolásnak: nem hátráltak meg és dacoltak az embertelenségekkel szemben. Sőt, a fájdalmas kompromisszumok és azáltal, hogy elfogadták a történelmi Palesztina területének mindössze egy parányi részén elterülő államot, a palesztin nép és vezetése bebizonyította az életszeretet, a stabilitás és a béke iránti elkötelezettségét. Ez a fájdalmas, de stratégiai döntés azért született, hogy a régió minden népe egy jobb jövő elé nézzen. Az arrogancia és az erőszak logikája azonban elvakította a megszálló állam döntéshozóit, mivel tévesen azt hitték, hogy a palesztin nép marginalizálható és megdönthető. Mindezek ellenére e nép eltökéltsége és ügyük igazságosságába vetett abszolút hite és a szabadság kivívásának elkerülhetetlensége áthatolhatatlan gátként állt a megszállók minden rosszindulatú tervével és összeesküvésével szemben.

Az elhivatottság, az ellenállás, a küzdelem és a remény palesztin története támogatásra késztette a világot. Egyfelől a palesztin nép ellenállása és kitartása a szabadság és a függetlenség kivívására sokak számára inspirációul és mintául szolgált világszerte. Másfelől pedig a megszállók folyamatos arroganciája, erőszakossága és elnyomása sokakat feldühített, akik nem tudják elviselni az emberi értékek és méltóság semmibevételének durva gyakorlatát.

Mint ilyen, ez a nap jelzőfénnyé vált mindazok számára, akik támogatják az igazságszolgáltatást, az egyenlőséget, az emberi jogokat, akik szembeszállnak a bűncselekményekkel, jogsértésekkel és törvénytelen gyakorlatokkal, valamint azok számára, akik a szabadságot részesítik előnyben a megszállással szemben. Ezen a napon az emberek világszerte megújítják elkötelezettségüket egy erkölcsi kérdés mellett, és úgy gondolják, az igazságosság, stabilitás és béke elérésének egyetlen módja egy független palesztin állam létrejötte, amelynek fővárosa Jeruzsálem.

Ma arra a napra emlékezünk, amikor az Egyesült Nemzetek Közgyűlése az 1947-ben kiadott 181-es határozattal két államra osztotta a történelmi Palesztinát. Eltökéltek és bizakodóak maradunk egy új nap reményében, amikor beteljesítjük az elidegeníthetetlen jogaink kivívására, a békével, méltósággal, igazságossággal és szabadsággal teli jövő megépítésére tett ígéretünket.

A Palesztin Állam Magyarországi Nagykövetsége ezen a napon köszönti mindazon barátokat, intézményeket és szervezeteket Magyarországon és az egész világon, akik kifejezték támogatásukat Palesztina felé és szolidaritásukat a palesztin nép iránt.

Letöltés pdf-ben: A Palesztin Állam Magyarországi Nagykövetségének közleménye a palesztin néppel való szolidaritás nemzetközi napja alkalmából

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén