Exkluzív interjú a Palesztina nagykövettel az ICJ döntése alapján

KÉRDÉS: Mi a véleménye a Hágai Nemzetközi Bíróság Izrael elleni döntéséről? Láthatjuk ennek a döntésnek a hatásait?

Ez a döntés nagyon fontos Palesztina számára, különösen azért, mert most először vonják felelősségre Izraelt. Tisztában vagyunk azzal, hogy az ICJ* határozatai érvényesíthetőek és kötelező erejűek, és az államoknak minden intézkedést meg kell tenniük a határozat végrehajtása érdekében.
Az ICJ számos módon jelentős hatással lehet az elszámoltathatóságra, valamit hatást gyakorolhat a felelősségre vonásban például azzal, hogy rögzíti az áldozatok tapasztalatait, megjelölve a támadókat, illetve nemzetközi precedenst teremt. Lényegében nagyobb nemzetközi nyomásgyakorlás Izraelre, hogy állítsa le népirtó háborúját. Amennyire látjuk, ennek a döntésnek olyan politikai következményei vannak, amelyek a megszállt területek meghatározását illetően egyéb jogi következményekhez is vezethetnek. Az ügy alapját a Gáza elleni izraeli agresszió képezi, amely megsérti az ENSZ 1948-as népirtásról szóló egyezményét (melyet 153 ország ratifikált). Ha népirtással vádolják Izraelt és ismét a nemzetközi jog megsértésén érnék, az nemzetközi botrányt jelentene Izrael és szövetségesei számára. Ezzel Izrael a becstelen országok közé sorolódna. Ez csapás Izrael hírnevére és befolyásolhatja a nemzetközi jogot, különösen a népirtást komolyan vevő országokkal fenntartott kapcsolataira vonatkozóan. Ráadásul ez az eset precedens értékű, mivel ez az első olyan ügy, amelyet az ICJ a Gázai övezet ostromával kapcsolatban tárgyal. Valószínűleg azonban eltart egy darabig, amíg a bíróság teljes körű döntést hoz arról, hogy Izrael követett-e el népirtást Gázában. Ez a döntés azonban jó alapot biztosítana a későbbiekben az egyéni ítéletekkel kapcsolatosan is az ICC*-ben. A több száz nemzetközi jogász színre lépése véget vetett az Izrael elleni jogi lépésektől való félelemnek. Végül érezzük a nemzetközi és intézményi szolidaritást, 2024. január 26-án az ICJ 17 tagú testülete nagy többséggel szavazta meg Dél-Afrika követeléseit, és átmeneti intézkedésként, a bíróság a népirtó cselekmények beszüntetését és az ellenségeskedés leállítását (tűzszünet) rendelte el. Az intézkedések olyan fontos elemeket foglalnak magukban, mint a humanitárius segítségnyújtás engedélyezése, a provokáció megelőzése és megbüntetése, valamint hatékony intézkedések megtétele a bizonyítékok megsemmisítésének megelőzésére és védelem a bizonyítékok elpusztítása ellen. Ez két dolgot feltételez; Az első azt bizonyítja, hogy komoly kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Izrael – valójában – a népirtás bűntettét követte volna el, és rámutat arra, hogy a bíróság elutasította Izrael összes érvét, beleértve a “polgári lakosság kerülését (a támadások során)”. Más szavakkal, Izrael nem tudta meggyőzni az ICJ-t arról, hogy az önvédelemhez való joga alapján és a nemzetközi joggal összhangban járt el, sem arról, hogy nem történt humanitárius katasztrófa. Az ideiglenes intézkedéseket a bíróság prioritási szabályainak megfelelően az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé terjesztették. Ennek megfelelően a Biztonsági Tanácsnak, tudomásul véve, hogy a harmadik államok tudatában vannak a népirtás súlyos veszélyének, minden megfelelő intézkedést meg kell tennie annak végrehajtása érdekében.
Az ENSZ Közgyűlése arra is jogosult, hogy kizárja az Egyesült Nemzetek Szervezetének bármely tagját, aki tudatosan és kitartóan megsérti az Egyesült Nemzetek Alapokmányának alapelveit.

*ICJ: A Hágai Nemzetközi Bíróság – az Egyesült Nemzetek Szervezetének elsődleges bírói szerve.

*ICC: A Nemzetközi Büntetőbíróság (angolul International Criminal Court, ICC vagy ICCt ) 2002-ben alakult állandó bírósága népirtással, emberiesség elleni bűncselekményekkel, háborús bűncselekményekkel és az agresszió bűntettével gyanúsított egyének felelősségre vonására a hatásköre.

KÉRDÉS: Ki fogja megállítani Izraelt, amely még az ENSZ határozataival is szembeszáll? Mit lehet még tenni az izraeli megszállás és támadások megállítása érdekében?

Izrael napról napra egyértelműen bizonyítja, hogy “a törvények felett álló állam”. Az izraeli kormány, tisztviselők, katonák és a média úgy viselkednek, mintha a törvények felett állnának. Ha bármely más kormány vagy állam bármi hasnlót merne tenni vagy mondani, amit az izraeli kormány és tisztviselők tettek, azonnal kemény vádakkal és jogi lépésekkel kellene szembenéznie. Figyeld viselkedésüket, figyeld beszélgetéseiket, provokációikat, észrevehető rajtuk az arrogancia és a büntetlenség érzése. Izrael 75 éven keresztül mészárlásokat, kollektív büntetést és szégyenletes bűncselekményeket követett el, és megúszta. Az illegális településépítés és -bővítés, a telepesek terjeszkedései a megszállt palesztin területeken soha nem álltak le, veszélybe sodorva a kétállami megoldás politikai horizontját. Közel egymillió ember él illegális izraeli telepeken, amelyek közszolgáltatással és utakkal vannak ellátva, ami a palesztin polgárok számára tiltott és ehhez hozzáférés nem biztosított számukra. Ez az apartheid legtisztább példája, nem beszélve a fegyveres telepesek fegyvertelen palesztin civilek elleni terrorizmusáról. Meg kell állítani a Gáza elleni izraeli támadásokat. Legalább 26.637 ember vesztette életét Izrael válogatás nélküli gázai bombázásaiban, az ostromlott gázaiak embertelen életkörülményei, az éhínség, betegségek további halálesetekhez vezetnek. Ebből a megfigyelő arra a következtetésre jut, hogy Palesztinában nincs humanitárius válság, vagy nincs szüksége pénzügyi támogatásra, mert mindezek a dolgok, amiket lát, a megszállás közvetlen következményei, és a megszálló hatalom által elkövetett szörnyű bűnök és atrocitások ilyen szörnyű körülményeket teremtettek. A kulcs továbbra is a megszállás: a megszállás befejezése. Amint őexcellenciája Mahmúd Abbász, Palesztina elnöke megosztotta a világgal, az izraeli megszállásnak véget kell vetni. A megszálló hatalomnak ki kell vonulnia az 1967-ben elfoglalt palesztin területekről, beleértve Jeruzsálemet is. Az együttműködés nem más, mint a szűk körű érdekek választása az értékek helyett. Egyetlen önmagát tisztelő állam, – amely betartja az egyetemes erkölcsi irányelveket – sem fogadhatja el Izrael véres tetteit. A probléma megoldásához meg kell küzdeni a kiváltó okokkal, meg kell állítani Izrael büntetlenségének körforgását. Ehhez kollektív nemzetközi erőfeszítésekre van szükség, hogy véget vessünk ennek a gyarmati projektnek. Szankciók, bojkott és a gyilkosok és bűnözők megbélyegzése szükséges minden módon és formában. Ha Izrael továbbra is szembeszáll az ENSZ határozataival, a nemzetközi közösség akaratának erősebbnek kell lennie. Ezért minden, az izraeli megszálláshoz kapcsolódó gazdasági, politikai, diplomáciai és jogi kapcsolatot helyesen kell kezelni. Mindeközben a palesztin vezetés kifejezte, hogy nemzetközi közvetítésre van szükség a béketeremtés és az igazságszolgáltatás helyreállításában, a határok meghatározása és a végleges státusszal kapcsolatos kérdések ENSZ-határozatokkal összhangban történő megoldása érdekében. Jóllehet egyértelmű, hogy a folyamatos megszállás instabilitást okoz, fontos, hogy a kecske is jóllakjon, de a káposzta is megmaradjon. Végül, minden szenvedés ellenére a palesztin nép nemzedékről nemzedékre soha nem fog megállni, és fel fog emelkedni, mint mindig. A palesztinok megőrizték és meg is fogják őrizni létüket és identitásukat. A palesztinok nem rogynak le, nem adják meg magukat, nem hagyják el földjüket, és felszabadulásukig földjükön maradnak.

KÉRDÉS: Izrael Gáza elleni támadásai növelik a regionális háború kockázatát. Mi a véleménye a regionális háború forgatókönyvéről?

Továbbra is bízom a jobb regionális és globális jövő érdekében tett nemzetközi erőfeszítésekben, de emlékeztetnem kell önöket, hogy a palesztin helyzet stabilizálása sarokköve lesz a térségben a helyzet tovább gyűrűzésének megelőzésében. Valójában a folyamatos izraeli megszállás megerősítette a palesztin vezetés által kifejtett, békével és stabilitással kapcsolatos félelmeket. Palesztina földrajzi előnyökkel rendelkező, gazdag földterület, sok természeti erőforrással, stratégiai kereskedelmi központ és tengerparti báj öleli körbe. Az izraeli megszállás megszüntetésére és a palesztin állam megvalósítására irányuló erőfeszítések kudarca vákuumot hoz létre a térségben, turbulencia és instabilitás forrása lesz, és ami a legrosszabb, további izraeli jogsértésekhez vezet. Nem szabad elfelejteni, hogy a gázai háború visszhangja hihetetlen és elképesztően súlyos lesz. Az izraeli atrocitások és a tűzszünet végrehajtásának nemzetközi kudarca minden bizonnyal komoly hatással lesznek a térségre, különösen mivel Izrael jogsértései és az erőforrások ellopása túlnyúlik Palesztina határain. Más szóval, nem lehet béke és stabilitás mindaddig, amíg az izraeli megszállás véget nem ér, és nem jön létre egy független palesztin állam, amelynek fővárosa Jeruzsálem.

FORRÁS: Siren Haber
https://www.sirenhaber.com/uadin-israil-karari-filistinli-buyukelci-fadi-el-husseini-siren-habere-konustu